prirodymas reikšmė

Kas yra prirodymas? priródymas sm. (1) 1. → 1 prirodyti 1; registras: Giesmių prirodymas PG. Prirodymas pradžių giesmių, visokiais čėsais priderančių brš. 2. LL262 → 1 prirodyti 3: Esąs tai aiškus prirodymas jo klaidingumo Blv. Lėlė klausėsi to tetos naujo meilės prirodymo susigėdinusi LzP. O prirodymus turite? –paklausė giliau dalykus žinąs Riškus LzP. Papeikti dūminei gryčiai bet kas randa prirodymų: ji esanti šiokia, esanti tokia, gyventi joje esą nesveika M.Katk. Ar tai mokslininkų visi tokie prirodymai?! Blv. 3. → 1 prirodyti 4. ║ Tavo priródymu visą šeimyną gavau Ds. \ rodymas; aprodymas; atrodymas; darodymas; įrodymas; išrodymas; nurodymas; parodymas; priparodymas; prirodymas; užrodymas

Ką reiškia žodis prirodyti? Visi terminai iš raidės P.