bitė reikšmė

Kas yra bitė? bìtė sf. (2), bitė̃ (4) Prk 1. zool. medų nešantis vabzdys (Apis mellifica): Bìtė čiulpia (neša) medų iš žiedų Pn. Bitė įgilo į veidą Skr. Inkando bitė̃ Zt. Bìtės bimbia dobiluose Rm. Bitės birbia, vapsai parpia, musės ošia R346. Šašiliuoja (skraido) bìtės aplink avilį Rm. Bìtės ratuotos laksto Rm. Šiandien bìtės leido spiečių Mrj. Bìtės spiečia Dkš. Spiečiasi bitės SD317. Visas rankas bìtės sukandžiojo, sukapojo Rm. Ir bitės piktos, ale saldų medų neša Sim. Bìtės ne ėda, bet valgo Grž. Jis turi pusinių (su kitu žmogumi) bìčių Švnč. Šiandie bus gera diena bìtėms kuopti, medui imti J.Jabl. Rudenį arba pavasarį reikia duoti bitė́m cukraus Zt. Bitės apmisėdo KN99. Teipogi bitė maža, o darbas jos arba vaisius ažu visa saldžiausias SPI313. Tu, bitẽle, tu pilkoji, iš kur medų tu nešioji Pn. Pasigėriau kai bitẽlė, kojelės kai šeivos Ds. Išgirdo bitùkę atlekiančią, per žalią girelę atdūzgiančią Vrn. Trys bitùtės medų nešė KlvD140. Lėkė kulkužėlės kaipo bitužėlės vis per mūsų galveles JD1157. Mano bitikės kaip karvikės Žem. Bitáitė dūzgia Azr. ^ Ūžia kaip bitės avily Pnd. Supuolė kai bitės B. Darbštus kaip bitẽlė Sim. Vyras kai bitė (šaunus)! Krok. Išnyko kap Grigo bitės Gs. Velnio bitės, velnio medus Sln. Kokios bitės, tokis ir medus Klt. Kur bitinėlis, čia ir bitẽlės Sim. Tai važiuoja, kaip bites veja (greitai važiuoja) Dbk. 2. Alk, Bd po apatine lūpa ar panosėj plaukų kuokštelis, maža barzdelė: Jis neskuta, bìtę po lūpa augina Plv. Mandras buvo ponėkasvisada bìtę po lūpa nešiojo Krok. Vyras aukštas, drūtas ir dar su bitè Sn. 3. tokia darželio gėlė, balzamina: Visas darželis buvo apsvadintas bitėms Kln. Ant stalo guli pluoštas bitẽlių Kln. ◊ bìčių genỹs KI239 zool. toks paukštis bitininkas (Merops apiaster). bìčių kupriùkė; J.Krišč zool. tokia muselė (Phora incrasata). bìčių vil̃kas zool. toks vabzdys (Philantus apivorus): Bičių vilkas panašus į vapsvą (širšę) J.Krišč. bìtė kamãnė (samãnė) Grž zool. toks vabzdys, kamanė, samanė (Bombus terrestris): Bìtė samãnė, kas tave pramanė Rs. bìtės klėtẽlė (×kuparė̃lis) Trgn bot. raudonoji žiognagė (Geum rivale). vandenìnė bìtė; rš zool. vandeninė blakė, nugarplaukė (Notonecta glauca) rš. var̃go bitẽlė apie daug dirbantį ir vargstantį žmogų: Gana jau, var̃go bitẽle tu, eik namo pavalgyti Krž.

bitė sinonimai

bitė junginiai

  • bitė darbininkė
  • Bitė Vilimaitė, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
Ką reiškia žodis bitės? Visi terminai iš raidės B.