pateikti reikšmė

Kas yra pateikti? pateĩkti, pàteikia, pàteikė Mrk žr. pateikauti: Kada gi aš pàteikiu – užimtas ir užimtas Lp. Per šienapjūtę arkliai pàteikia, tik patys neturime laiko Ndz. Galėsite važiuotimano vežimas pàteikia Ndz. Dabar pàteikiame, galėsime jūsų malkas suskaldyti Ndz. Sūneliai, mokykitėsi, veikiaus nepateikiat, pateikaudami tėvų lobio netrėkiat! Mž16. Su keleiviais gromatą išsiųsti galiu, taigi nepateikiu (nepatingiu) kelis žodžius jums rašyti Ns1842,2. Pateikąs R261.
1 pateĩkti, -ia (pàteikia), pàteikė K, Rtr, NdŽ 1. tr. KŽ parūpinti, įtaisyti: Buvo… pateiktas balnas ir šlajikės BM330(Šv). Varnių katedros bažnyčią pagrindė akminimis arba marmurais, tai pačiai pateikė gražius vargonus M.Valanč. | prk.: Buvo mergai vaiką pateĩkęs DūnŽ. | refl. tr.: Pasiteĩkusi vaiką – šlovė prasta DūnŽ. ║ malonėtiduoti: Ana gabalą męsos man pàteikė, t. y. davė J. Jis mums knygelę pateiks J. Ar nepateiktái man vytuškų? Lp. 2. tr. duoti kam ką susipažinti: Komisija pàteikė naują sutarties projektą DŽ1. Keliauninkas pateikė įdomių kelionės įspūdžių rš. Panašių pavyzdžių galima pateikti ir daugiau rš. Fizikos uždavinių sąlygos gali būti pateikiamos įvairiais būdais rš. ║ įduoti, įteikti: Pareiškė savo pretenzijas nukentėję piliečiai, pateikė ieškinius per kratas apgrobti bei nuskriausti valstiečiai A.Vien. Pateikusiems pažymėjimą daroma nuolaida rš. 3. tr. M paruošti, pagaminti, patiekti (ppr. valgyti): Tada ji pàteikė jam tuos pietus Nm. Pateĩkti kam valgyti J.Jabl. Nesugeba vyrui ir doros sriubos pateikti rš. | refl. tr., intr.: Žiemai pasiteikia maisto: žirnių, svogūnų ir bulbių Blv. Reikėjo šiek tiek pasiteikti, pasiruošti tinkamai viešnias priimti LzP. Pasiteĩkę [į vestuves] atvažiavo, labai gražiai susitaisę Krš. 4. refl. pasirengti, pasiryžtidaryti: Abraomas buvo pasiteikęs atiduoti Dievui savo vienaitį sūnų I. Pavargėlė motina… pasiteikė elgetauti, eidama par sodas ir gyvenimus turtingųjų IM1864,25. 5. refl. susitvarkyti, pasidaryti: Dabar valdžia kiteip pasìteikė Tl. 6. intr. BB2Moz5,8, Sut stengtis įgyti palankumą, gerintis, pataikauti. | refl. NdŽ: Aš pasìteikiau jam, t. y. įsimalonėjau J. Sūnus viršininkam pasìteikė, tai darbą gerą turi Mrc. Jau jei tu mane padarei vyresniuoju, tai gali man dar kitu kuom pasiteikti M.Katk. 7. refl. NdŽ pasidaryti geros nuotaikos. 8. refl. KŽ pasitaikyti, atsitikti: Kad blogas oras atsimetėtų, o geras pasiteĩktų savaime, suskaityk dvylika plikių (juok.) Švnč. 9. refl. tr. pasiteikti: Ta pasiteikė savo draugininkes I. \ teikti; apteikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; perteikti; priteikti; suteikti; užteikti
2 pateĩkti, -ia, pàteikė, patéikti LVIII120, NdŽ 1. žr. pateigti 3: Pamokslą pateĩkti KŽ. 2. žr. pateigti 4: Nėkus patéikė Slnt. Nemokam daug pateikti KlbXV131(Klp). \ teikti; įteikti; išteikti; nuteikti; pateikti; priteikti

pateikti sinonimai

pateikti junginiai

  • pateikti (kam), pateikti (kam) sàskaità, pateikti (kam) sąskaitą, pateikti (kam)/turėti informaciją, pateikti (įrodymus), pateikti ataskaitą, pateikti su nuoroda į
Ką reiškia žodis pateiktinis? Visi terminai iš raidės P.