žymė reikšmė

Kas yra žymė? žymė̃ sf. (4) K, LsB426, K.Būg, Rtr, BŽ267, FT, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, FzŽ396; SD1121,216, SD23,85,106, H181, R, R249, MŽ, Sut, I, N, M, L, LL13,136,325, ŠT9,103,128, ŽŪŽ138 1. išlikęs koks ženklas, pėdsakas: Kad senovėj būta kaimo, žymė̃s ten yra Kdn. Dabar tenai likę tik to dvaro žỹmės Dbk. Daugybės kaimelių nė žymė̃s, nė balso neliko Šv. Nė žymė̃s nebėr, kur triobos buvo Kvr. Nebėr žymė̃s to upelio Ps. Bet tą koplyčelę jau kaip i apardė, bet da tebė[ra] vis tiek ta žymė̃ KlvrŽ. Atgalion kai grįžom, tai nebuvo toj vietoj jokios žymė̃s Gdr. Jei iš pulko kokį žvirblį ir nušaus, tai nė žymė̃s neliks Skrb. Ka duodi su kirviu, tai žinai, ka žymė̃ liko Jrb. Ot auga ančiokai – dienos žymė̃ Aln. Netvinksta [karvikė], ne kokios žymė̃s tešmuo Rdn. Darbo da nei žymė̃s nėra Ds. Aš kap valgau, žymė̃ yr Sn. Prašom dėt uogų, kad būtų žymė̃ Kvr. Tik buvo dienos žymẽlė, kai kėlėmės Grž. Rytmetė[je] pieną nešdama aš jau nusižiūrėjau tą vietą, kur jau ta ugnis buvo, i nė jokios žymė̃s Vž. Ir rudmargių [gyvačių] būdavo su baltais, ir juodų su tokia viškui kaip kaspinas žymè Svn. Nuo kubizdalio stovi žỹmės juodos, rumbas juodas lieka ant visados Ktk. Patekęs į būrį jo nepadidino; išsiskyręs iš būrio, jame žymės nepaliko Vaižg. Bet ans tarė jiemp: jeigu neregėsiu rankose jo žymės vinių ir neinkišiu rankos mano šonan jo, nieku būdu netikėsiu Ch1Jn20,25. Būtumbime mes buvę didesniame ižgąstyje, negi anie miestai Sodomos ir Gomoros, kurie buvo smarkia ugnia iž dangaus sudeginti, o tikrai su žeme sumaišyti, kad ir mažiausia žymė notliko MP157. 2. sutartinis dirbtinis daiktas ar vaizdinis ženklas, žymuo: Būdavo žỹmės įdėtos an maišų, įsiūdavo ko nebūt – jau savo maišą pažindavo Sk. Įžymėk žymès ant grūdų, drabužių, gyvuolių J. O kai avim – tai ausis nukarpydavai, į ausis įdėdavai žymès Mšk. Žỹmės būdavo [avims], ka nesusimaišytų, ka katras savo atrinktų Žg. Išsuodija siūlą ir atmušdinėja žỹmę Upn. Buvo tokie akmenukai – žỹmės su numeriais [prie taisomo kelio] padėtos Mšk. Aš nerasiu kelelio in tave, motule. Rasi mano žymelę, žalią gražią rūtelę (d.) Kp. Pažymėsiu čia ir vieną kitą rašybos irimo žymelę J.Jabl. Mokslas išspaudimo žymių ir pavazdų ant taurių, ant šaukštų SD362. Žymė, išspaudžiama ant pinigų SD54. Sigismundas pažadėjo atsiųsti vainiką ir kitas karališkas žymes M.Jan. ^ Vilkas žymės nežiūri [avį pjaudamas] LTR(Krk). 3. [i]būdingas bruožas, požymis:

žymė sinonimai

žymė junginiai

  • pažymėti gėdos žyme, sulenkimo žymė, įdeginta žymė
  • HTML žymė
Ką reiškia žodis žymėdinti? Visi terminai iš raidės Ž.