apipjauti reikšmė

Kas yra apipjauti? apipjáuti 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjáuti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjáunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti keturius plačius diržus rš. ║ pjūklu iš visų pusių nupjauti (papentį): Visur priversta apipjautų ir neapipjautų medžių, pabėgių, lentų A.Vien. 2. tr. SD203 pjaunant pamažinti, patrumpinti, dalį nupjauti: Paukščiui sparnus appjáuti KI216. Ana apskus galvą savo ir apipjaus nagus savo Ch5Moz21,12. 3. tr. pjaunant atskirti: Appjáuna mėsą, visą, kokia yra an lašinių, visą minkštimą Lz. 4. tr. pjaunant apibarstyti: Visą lovį pjaulais apipjovei Vb. | refl. tr.: Apsipjóviau kepurę pjuvenom Ėr. 5. tr. Pc nupjauti dalgiu didumą (javų ar šieno): Rugiai jau buvo apipjáuti, o kviečių tę nesėja Ss. Apipjóvę vasarojų, važiuosma vilnų karšt Sdk. Kad nors bent kiek pievas apipjaut, tai pradėtumėm rugius Ds. | refl. tr., intr.: Vaikas verks, kol mes nedaugį apsipjáusim Arm. Jau šiap tep apsipjoviau rugius, dar̃ galėsiu nor kiek sliptert Nč. ║ refl. baigti pjauti: Šįmet apsipjóvėm jau Prn. ║ nupjauti dalgiu aplinkui: Apipjauk aplink kelmą Kp. Lauko kampai apipjaunami dalgiais J.Krišč. 6. tr. įveikti, pralenkti pjaunant javus ar žolę: Vis tiek tu manęs neapipjausi Kp. Aš apipjáudavau savo žmoną Dgč. 7. tr. Plv, Klp aprieti: Mūs karves apipjóvė čia toks pasiutęs šuva Alk. Tas šuniukas apipjovė tam gaspadoriui visus gyvulius BsPIV283. 8. tr. įveikti kandžiojant, puolant: Žilukė deglukę appjóvė Lp. 9. refl. apsibarti, susivaidyti:dėl jo apsipjóviau su gerais žmonėmis Kp. Apsipjóvęs su visais kap šuo Nč. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Ką reiškia žodis apipjovimas? Visi terminai iš raidės A.