pamažinti reikšmė

Kas yra pamažinti? pamãžinti 1. tr. KII302 padaryti kiek mažesnį dydžiu, apimtimi: Didelį pamãžink J. Alksnissavo drūtumą nuo pažemio iki viršūnės palengva pamažina A1884,125. | refl. K: Mažas nepasdidinsi, didelis nepasmãžinsi Ds. Išsitiesė taip, kad ir kupra jam pasimažino rš. ^ Kad pridedi – pasimãžina, kad atimi – pasididina (duobė) Krp. 2. tr. padaryti ką per mažą: Pamãžino man tas šiaučius čebatėlius Jnšk. | refl. tr.: Pasimãžinau kelnes, dabar nė ko daryt Užv. Biškį pasimãžinau sau batus: kai apsiaunu, dideliai kojas spauda Vkš. 3. padaryti mažesnį skaičiumi, kiekiu: Noram pamãžinti kiaulių, jau lapus pabaigėm šerti Užv. Pamažinti skaičių keliais kartais Z.Žem. | refl.: Karvės užtrūko, dabar ir pieno pasimãžino Jnšk. Mano kartos visi jau išsiskyrė, labai pasimãžino žmonės (išmirė) Jnšk. Pasimãžina šienas kely J. Man šiemet pasimãžino bičių – trys kelmai išnyko Rm. Jo zopostas labai pasimãžinęs KI9. Liekantiems gyventi sodžiuj žemės pasimãžino Klov. ║ refl. tr. nurodyti mažiau, negu yra: Mergaitės vis nori ant metrikų sau metus pasimãžinti Jnš. Jis savo metus pasimãžino Ėr. 4. intr. per maža ko padaryti: Pamãžinau duonos pasiimti, dabar ir noriu valgyti Š. Nepamãžink išvirti košės – atsimink, ka visi pareis parsmukę Vvr. Man dalies visai pamãžino Alk. Pamãžinau siūlų nupirkt, tai per trumpas [nertinukas] Ut. Truputį druskos pamãžinau OG332. O kad tave bala! Pamãžinau alaus įleisti – ir vėl bėk į kamarą! Jnšk. | refl.: Jūs pasimažinot (per maža užprašėte) – jums ir šimtą būtų davę Lkv. 5. tr. susilpninti: Skaudėjimą traminti, pamãžinti KII162. Ta liga labai jau sveikatą pamãžino Skr. Prižiūrėti trisdešimt kuprių bus didelis vargas, jei tu anksčiau nedirbai to darbo, todėl pamažink savo rūpesčius dar dešimčia kuprių J.Balč. | refl.: Šaltis atsileido, pasimãžino KII58. Balsas pasimažina N. 6. tr. prk. paniekinti, pažeminti: Ir ji, supratusi, jog nėščia buvo, pamažino (paraštėje paniekino) ji ponią savo priš save BB1Moz16,4. | refl. tr.: Pats pasimažino ir … pastojo lygus kitam žmogui brš. \ mažinti; apmažinti; išmažinti; numažinti; pamažinti; prasimažinti; sumažinti

Ką reiškia žodis pamažinčiai? Visi terminai iš raidės P.