mažinti reikšmė

Kas yra mažinti? mãžinti (-yti), -ina, -ino K, J; R 1. tr. daryti mažesnės apimties: Reiks mažint kepurė – krinta ant akių Vb. Nuotraukas galima didinti ir mažinti rš. Taipo mūsų tėviškės dalis mažinama CII319. Nedaleido …, ribas vedant, mažinti žemes M.Valanč. Juoda spalva mažina drūtumą (plonina) J.Balč. | refl. K: Aš kap tas žvirblys – pilvas mano mãžinasi (vis mažiau bevalgau) Klvr. | Jau lempa mãžinas (pradeda gesti) Erž. 2. tr. daryti mažesnį kiekiu, skaičiumi: Kenkėjai ir ligos, žalodami vaismedžius bei vaiskrūmius, mažina derlių rš. Mato tie vilkai, kad juos per daug mažina (šaudo) BsPIV284. Tas vaikis bulbes kad mãžina, kad mãžina (valgo) Šts. Visi valgom, visi mãžinam, o dirbti nėra kam Skr. ^ Vieną mãžina, kitą gražina (vieną daiktą pardavęs, perka kitą) Skr. | refl. SD377: Turi didinti turtą, o dabar viskas mažinasi Ašb. Neskundžiasi upelis, kad vanduo mažinasi! brš. Sniegas ant laukų kožną dieną mãžinas Ps. Jau mãžinas pienas Žž. Kap vištos tūpia (peri), tai kiaušiniai mãžinas, tuoj visai nebus Lp. Mergos Dievą prašė ir grometas rašė, kad vaikiukai ženytųs, mergių pulkai mažintųs (d.) Lk. Gatavykite sau … skarbą, kursai nesimažina BtLuk12,33. Gėrėjos tuo, jog mažinas neprieteliai pasaulės M.Valanč. Gyvata mūsų norint visados mažinas, vienok niekas nejaučia, jog mažinas DP582. ║ refl. mažiau pasilikti, laikyti: Reik mãžinties iš gyvolių, maž tera">tėra pašaro Šts. 3. intr. daryti ko mažiau, negu reikia: Čviekų tai nemãžink pirkt, ba matai, kad vis tiek reiks Sdk. Davęs duok ir nemãžink Dkš. 4. tr. silpninti, menkinti: Traukinys ėmė mažinti greitį J.Dov. Kūno temperatūrą mažinantieji vaistai rš. Šilko patvarumą mažina ir saulės spinduliai rš. | refl.: Skaudėjimas mãžinas KII162. Mano kantrybė vis mažinasi V.Kudir. Jo sveikata visai mãžinas Šl. 5. refl. dėtis mažu, nedidelio ūgio: Nesmãžink, ir taip nedidelis Ds. 6. refl. laikyti, kad ko per maža duodama yra; nepasitenkinti tuo, kiek duodama: Mãžinties alga (norėti didesnės) Šts. Nėra ko mãžinties, daugiau ne ką gausi Up. Jeigu tu ir su tiek mãžinys, tai nė biškio negausi Slnt. 7. tr. prk. laikyti mažesniu, žeminti: Savęs nemãžink Plt. Elžbieta, teipajag mažindama save, darosi neverta jos atlankymo DP474. | refl.: Ko tau prieš jį mãžintis! Sb. Vienas [iš vedusiųjų] tura mažinties (nusileisti), antraip nebūs gyvenimo Krš. Matai, kas dedas: tokie krupiai, o nemãžinas nė biškio, pryšais šoksta Krš. O teip negal kitaip, tiektai pult, tiektai mažintis DP360. \ mažinti; apmažinti; išmažinti; numažinti; pamažinti; prasimažinti; sumažinti

mažinti sinonimai

mažinti antonimai

mažinti junginiai

  • (su)mažinti, (su)mažinti iki minimumo, (su)mažinti, (su)mažėti, vizualiai mažinti
Ką reiškia žodis mažintinis? Visi terminai iš raidės M.