svarbus reikšmė

Kas yra svarbus? svarbùs, -ì adj. (4) K, Rtr, Š, KŽ, svárbus, -i (1) Alz 1. Q618, H, R, R400, MŽ539, Kos33,109, K, I(Žv), M, L, L39,109,272,274 turintis didelę reikšmę, reikšmingas: Svar̃bios žinios DŽ1. Svarbùs pasitarimas NdŽ. Svarbì priežastis NdŽ. Apie svarbius reikalus kalbėsime, kai aš panorėsiu, bet ne tu V.Krėv. Šitie klausimai labai svarbūs J.Jabl. Tas svarbus dalykas, reikia sužinot Lnkv. Jei kokia svarbì šventė, nedirbam niekas Grv. Mokytojas sakė turiąs knygą labai svar̃bią Ob. Seniau armonija tik buvo visu svarbiáusia Lc. Tas visu svar̃biasis dalykas yra Lpl. Svarbiausias asmuo Rtr. Konstitucija yra pats svarbiausias valstybės įstatymas rš. Už kiaules tai da pasidaro svarbiausi pinigai, o iš kitų – nieks neišeina Gs. Kuningai turėjo įgyti svarbesnį balsą Gmž. Ans jau toks svarbùs (žymus, įtakingas) buvo, o mirė, ir nėkas gero žodžio neuždeda Krš. Svarbiausioji (pagrindinė) šaknis (radix primaria) LTII441. svarbù n. DŽ, NdŽ, svar̃bu K, Rtr, BŽ42, NdŽ, KŽ, Erž: Žmogui yra be galo svarbu žinoti iš anksto būsimas oras J.Jabl. Sėjant javus po linų, svarbu kuo greičiau nuskusti ražienas rš. Parašyk, kas svarbiaũ, i užteks: kam rašyt visus niekus Mžš. Nesvarbù, a sena, a jauna, į darbą i turėjo eiti Plt. Ką jie sumanė, ma[n] nesvar̃bu Jrb. Svarbù buvo išdžiovinti [šieną], sausą žmoguo pagauti Lpl. Mun tik svarbù, kad aš galėčiu gyventi Lž. Nesvar̃bu, kap gali būt Vlk. Bile čia kam svar̃bu, ka[d] sena boba mirs Plv. Svarbiáu (svarbiausia), vaikams pieno reik (turi pirkti karvę) Erž. Svarbiáusia, nereikėjo rūpintis skatiku NdŽ. Pinigai jau svarbiáusia seniau būdavo Skp. ^ Svarbù pradžia, o pabaiga pati ateis Mrj. Nesvarbù turtai ir dvarai: svarbù, kad gerai padarai Klov. Ne tas svarbiaũ, kas dera, ale kas pinigus moka Krd. Svarbiau ne kas į burną, ale kas iš burnos Kair. Ubagu nesvarbu, jei dvarai dega LTR(Rm). svar̃biai adv. K, KI394, DŽ, NdŽ, svarbiaĩ NdŽ: Vilius, pats andai svarbiai prisiruošęs, atsisėdo rašyti kvietimo į įžegnotuves Tautrimams I.Simon. ║ prk. [i]didelis: Svar̃bų, sako, turiu ligonį Kvr. ║ stiprus: Paliko svar̃bią sargybą Ūd. 2. R322, MŽ431, N, KBII116, KII176, DŽ, NdŽ, LKAI192(Skdv, Stak, Zp, Snt, Dkš) daug sveriantis, sunkus, svarus: Tai svarbūs daiktai MŽ. Primlakai yra svarbesni grūdai J. Akmuo svárbus, o švinas svarbèsnis J. Tai nėr svarbèsnio daikto už medų – baisus sunkumas! Plv. Toki svarbūs šiemet rugių pėdai, turbūt bus brandūs Brt. Rugių varpos svar̃bios LKT203(Vlkv). Vaikas svarbùs kap akmuo VšR. Duona tokia svarbi Srd. Šita raibė tokia svarbì: bus kiaušinių pilna Gž. Atgaivinti linai yr svarbesni, sunkesni, smagesni Ggr. Kviečiai yra svárbi – nelaidysi anų kaip avižas Grg. Svarbì druska (į svarą labai daug pareina) P.Aviž. Ant tavo rankelių žiedeliai žėrėjo, o ant mano jauno – svarbioji strielbelė (d.) Jrb. Aš iš Jeruzalės darysu svarbų akmenį CII924. | prk.: Pavargėliai dūsavo po svarbia našta nelaisvės brš. svarbù n.: Jau kaži, a čia yra tiek: čia nėra svarbù Šmk. 3. sunkiai padaromas, gaunamas: Bernužėlio svarbi duona, jo žagrelė ranko[je] (d.) rš. 4. rūstus, griežtas: Padariusi labai griežtą veidą ir svarbiu balsu pasakiusi labą naktį, išėjo I.Simon. Baisiai esant svarbì PnmR. 5. [i]smarkus

svarbus sinonimai

svarbus antonimai

svarbus junginiai

  • gyvy biškai svarbus, gyvybiškai svarbus, labai svarbus įvykis, svarbus pranešimas, svarbus pranešimas/parodymas
Ką reiškia žodis svarbyti? Visi terminai iš raidės S.