įstatymas reikšmė

Kas yra įstatymas? įstãtymas sm. (1) 1. H169, N, Š, NdŽ, KŽ → įstatyti 1: Jam buvo pavesta prižiūrėti sodinamų medelių įstatymą į duobę rš. 2. įsiuvas drabužiui papuošti: Vilnonė suknelė, papuošta originaliu įstatymu su nusiuvimais sp. 3. KŽ → įstatyti 4. | refl.: Triobų įsistãtymas gerokai atseis jam Skr. 4. → įstatyti 5: Gal nepaims brangiai už stiklo įstatymą? Rm. 5. R116, MŽ152 → įstatyti 10. 6. DP498, SGI152, Blv → įstatyti 11: O teip kas prieš Dievo įstãtymą stembia, tasai prieš Dievo ordinaciją stembia DP366. 7. → įstatyti 12: Įstatymas valdininkybėn LL49. Instatymas ant vietos kito SD187. Tie raktai tai est galybė … aprinkimo ir įstãtymo … kitų padėjėjų DP470. 8. refl. N → įstatyti 13 (refl.). 9. S.Dauk, M.Valanč, I, Gmž, J, M, Š, Rtr, Ser, FT, KŽ aukščiausias valstybinės valdžios aktas: Tarybiniai įstãtymai yra liaudies valios išraiška (sov.) rš. Įstãtymas įsiteisėjo, įsigaliojo BŽI274. Laikytis įstãtymų BŽI274. Pažeisti įstãtymą BŽI274. Už įstãtymo ribų (be įstatymų apsaugos) BŽI274. Įstãtymo vardu BŽI274. Drakoniški (labai žiaurūs) įstãtymai BŽI274. Įstatymų davėjas, įstatymų leidėjas LL178. Liepė valdovas ir jį nubausti krašto įstatymais J.Jabl. 10. SD289,352, R38,173,299, MŽ50,229,401, Gmž, LL204,238 nuostatai, nurodymai, reikalavimai (ppr. susiję su religija): Įstatymas Dievo SD430. Noriam, kad būtum suveržti aštriais įstatymais M.Valanč. Įstãtymą Maižiežiaus pražengia DP132. Sename zokone teip daug buvo įstãtymų ir prisakymų DP242. Ir ką senovė pastatė bei paskyrė, to nereikia prastoti, nei jų įstatymus atmainyti MTpraefatio 14. Paduomi jums teisų įstatymą dėlei jūsų gyvenimo SGII43. Penkta dalis apie įstatymus urėdo alba gyvenimo Mž29. Neigi reiktų žmones sakramentop per įstatymus versti Vln9. Gromata arba įstatymas Urbono ašmojo popiežiaus srš. 11. dėsnis: Jaunius lyg lietuvių kalbai nusižengia, kur rašo lyg prieš bendruosius mūsų kalbos įstatymus LTII325(J.Jabl). Gyvos kalbos įstãtymai Jn. Įstãtymai gi prigimimo niekas kitas kaip tiktai protas ir sąžinia A.Baran. 12. nustatyta tvarka: Kamug neatmainomą įstatymą pastatytų daiktų perverst … stengies DP590. Ei, Viešpatie, kas tai par sunkybė įstatymų gyvenimo tų vargšų, sviete negirdėta S.Dauk. 13. R337, MŽ451, N padėtis, luomas: Venčiavonystės įstatymas, stonas R110, MŽ143. ◊ Naujàsis įstãtymas KŽ; Ser Biblijos naujosios knygos. Senàsis įstãtymas KŽ; Ser Biblijos senosios knygos: Senojo įstatymo išpažinėjas LL237. \ statymas; apstatymas; atstatymas; įstatymas; išstatymas; nustatymas; pastatymas; priešpastatymas; perstatymas; pristatymas; sustatymas; užstatymas

įstatymas sinonimai

įstatymas junginiai

  • aprūpinimo būstu įstatymas, bendrovių įstatymas, finansų įstatymas, karo įstatymas, konkurencijos įstatymas, konstitucinis įstatymas, rašytinis įstatymas, rinkimų įstatymas
  • aprūpinimo būstu įstatymas, bendrovių įstatymas, finansų įstatymas, karo įstatymas, konkurencijos įstatymas, konstitucinis įstatymas, rinkimų įstatymas
  • Baudžiamasis įstatymas, Gerojo samariečio įstatymas, Penkių varpų įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas
Ką reiškia žodis įstatymdavybė? Visi terminai iš raidės Į.