ypatingas reikšmė

Kas yra ypatingas? ypatìngas, -a adj. (1), -à (3) Š 1. tam tikras, nepaprastas, savotiškas, skirtingas: Vaizdas nedarė man ypatìngo įspūdžio NdŽ. Ką į savo ypatìngą globą paimti NdŽ. Ypatìngų pastangų dėti NdŽ. Šita mūsų muzikos rūšis verta ypatingų studijų LTII104. ypatìnga n.: Nieko ypatinga joje nebuvo NdŽ. ypatìngai adv.: Liaudies ūkio kilimas ypatingai ryškus sp. Politinis budrumas dabar ypatingai reikalingas sp. 2. Gmž atskiras: Geriausis yra daiktas duoti kožnam vaikuo ypatingą gultą P. Sėjimas pašaro žolių yra daug naudingesnis sujaugtas nekaip ypatingas S.Dauk. ypatìngai adv.: Įžymėk kiekvieną lentą ypatingai (skyrium) rš. Jokūbas, susipratęs mirsiąs, suvadino visus savo vaikus ir kožną ypatingai laimino M.Valanč. Tauta tura sau ypatingai rėdyties, kaipo turinti ypatingą kalbą ir būdą S.Dauk. 3. tikrinis: Ypatingas vardas (nomen proprium) N.

ypatingas sinonimai

ypatingas antonimai

Ką reiškia žodis ypatingumas? Visi terminai iš raidės Y.