tarpais reikšmė

Kas yra tarpais? 1 tárpais adv. KII390, K, Rtr, KŽ, tarpaĩs, tar̃pais Švnč; L 1. Q512, N, K, DŽ, NdŽ, Plšk, Rt, Skdv vietomis, daiktais, ruožais, kai kur: Bebirva negili: tárpais plati, tárpais nieko nėr, išdžiūvus Jrb. Tárpais iššalo kviečiai Ėr. Tarpaĩs yra vyšnių Žl. Ir čia tarpais (daiktais, ruožais, vietomis) lyja J.Jabl. Kur ne kur tarpais stypso stiebai žolių, vasarą žaliavusių ant stogo Žem. Šįmet Nemuną buvo sustabdę tárpais Vl. 2. DŽ, NdŽ, Trk, Brs, Kl, Rsn, Jrb, Sdr, Snt, Dg kartais, retkarčiais, kai kada: Teip širdis suskausta tárpais Eig. An ausų puolė, tárpais visai negirdžiu KzR. Tárpais dirba žmogus Grg. Tarpaĩs užeina, palyja Slm. Tar̃pais lyja, tar̃pais saulė pasrodžia Švnč. Skanu, tárpais nori užvalgyt Erž. Tárpais ir vėjelis pūkštelna Jz. Linai buvo tárpais brangūs Gsč. Paskui atsigręžusi ėmė dar nelygiau eiti; tarpais net bėgti – lyg kas iš užpakalio čiuptų J.Paukš. Vėlės, ant kapinių gyvendamos, dar ilgai ant žemės tarp gyvųjų sukinėjasi ir tarpais vaidinasi BsVXXII.
2 tárpais prt. šiuo atveju, atsitiktinai: Aš pamislijau, ar sveikas tik tarpais neesi juoju V.Piet.

tarpais sinonimai

tarpais junginiai

  • išdėstyti tarpais
Ką reiškia žodis tarpakiduobinis? Visi terminai iš raidės T.