bažnyčia reikšmė

Kas yra bažnyčia? Bažnýčia sf. (1) religinė krikščionių bendrija: Romos katalikų Bažnýčia DŽ4. Bažnýčios susirinkimas DŽ2. dvasininkų vadovaujama tikinčiųjų organizacija: Mūsų krašte bažnyčia atskirta nuo valstybės (sov.) rš. Bažnyčios būdai, pajunkimai R91. Bažnyčia Rymo DP205.
bažnýčia (brus. бaжнiцa, l. bożnica) sf. (1), bažnyčià, -iõs DP314; Mž400 1. maldos namai (ppr. katalikų ir protestantų): Bažnyčia baltuoja pačioj aukščiausioj vietoj J.Bil. Mūsų jaunimas nebeina bažnýčion Ds. Turkų bažnyčia I. Bažnyčia pagoniška SD5. Jūs neišsitekot nė bažnytėlėj JV477. Bažnyčẽlėn eisit Ad. Geištaras sklepe po bažnyčáite pakavotas Gs. Mūsų labai maža bažnyčiùkė Rod. Tolimoje bažnytėlaitėje suskambėjo kelis kartus varpas rš. ^ Arti bažnýčia, toli Dievas Gs. Kaltą ir iš bažnyčios veda M. Įleisk ožką bažnyčion, užlips ir ant altoriaus Pšl. ║ suėję į bažnyčią žmonės: Cinokas įstabus žmogus: aukštas, maž už visą bažnyčią per visą galvą aukštesnis Žem. ◊ sudiẽv kačių̃ bažnýčiai Brs nėra vilties ką nors atgauti. šárkų bažnýčia juok. kapinės: Manę (manęs) jau laukia šárkų bažnýčia Ktk. Jau tas važiuos į šárkų bažnýčią (mirs) Vvr. Kokia čia mano sveikata, kad jau į šárkų bažnýčią žiūrau Žž. | Šarkų bažnyčion išejo (nežinia kur išėjo) Ds. zuĩkio bažnýčią paródyti pakelti (vaiką) suspaudus galvą: Paródyk vaikui zuĩkio bažnýčią Gs.

bažnyčia sinonimai

Ką reiškia žodis bažnyčininkas? Visi terminai iš raidės B.