šuolis reikšmė

Kas yra šuolis? šúolis sm. (1) K.Būg, DŽ, FrnW, KŽ, Gr, Vlkv, Vl, Rm, Sb, Užp, Ds, Tvr, šuõlis (2) Š, FrnW, NdŽ, šuolỹs (4) KBII66, K, K.Būg, Rtr, FrnW, NdŽ, BzBkXXIV234, LsB295, Tlž 1. Sut, G115, M, LL16,226,242, L šūksnis, pašokimas; liuoktelėjimas, stryktelėjimas: Šúolis į aukštį, į šalį, į tolį NdŽ. Šúolis su kartimi NdŽ. Delsiamieji parašiutininkų šuoliai rš. Akrobatiniai šuoliai sp. Duoti gerą, smagų šúolį NdŽ. Kai duos šúolį kokias dvi tris metras Gg. Ožka davė kelis šúolius J.Jabl. Didelį šúolį meta šuo, zuikį vydamas J. Štai stirnos didokais šuoliais nubėgta Mš. Lapės greitumas: du šúoliu – ir prie tvarto Ktk. Mesiu šuolelį per dvarą, antrą šuolelį girelėn LTR(Vlk). Nemunėliais plaukte plauksim, prieš kalnelį – tik šuolẽlį JD958. Šuolelis N. | prk.: Žmogaus šuolis į kosmosą yra nuostabus mokslo ir technikos laimėjimas sp. 2. prk. sukrutimas, žygis, vajus, tarpas: Gal dar užeis šúolis miško parduot (gal dar kada bus parduodama miško) Pg. 3. prk. spartus, greitas ko plėtojimasis, augimas: Tebūnie jums saulėti mokslo takai ir veržlūs pirmūnų į pažangą šuoliai V.Myk-Put. Vėliau vaikas spriegia šuolį į poeziją suaugusiems sp. 4. DŽ, LTEXI16 fil. esminis, kokybinis daikto arba reiškinio pakitimas. 5. fiz. staigus pasikeitimas: Elektrono šuolis KlK34,49. Branduolinis šúolis FzŽ339. Šúolio energija FzŽ78. Slėgio šuolis rš. Temperatūros šuolis, praeinant oro frontui rš. Hidraulinis šúolis – staigus vandens lygio padidėjimas atviroje vagoje, rimstant audringai tėkmei LTEIV332. ◊ per žvìrblio šúolį labai mažai: Šviesa nugali tamsą, kaip sakoma, per žvirblio šuolį, bet vis dėlto nugali T.Ivan. šuñs šúoliu (šúoliais) paskubomis, labai greitai: Siūk atadagstinai, o ne šuniẽs šúoliais Brž. Lekia šùnio šúoliu Lkm. Šùnio šúoliu vyk – nepavysi Lkm. trimìs šúoliais labai greitai, kaipmat: Trìm šúoliais jurginas užaugo Ds. vil̃ko šúolį mèsti labai mažai pakeisti padėtį: Ant švento Petro saulė vil̃ko šúolį mẽta atgalio Vlk.

šuolis sinonimai

šuolis antonimai

šuolis junginiai

  • nėrimas/šuolis į vandenį, staigus šuolis, šuolis (atsispyrus), šuolis su kartimi, šuolis į tolį, šuolis į vandenį, šuolis į vandenį ant pilvo
  • Didysis šuolis
Ką reiškia žodis šuoliu? Visi terminai iš raidės Š.