šokimas reikšmė

Kas yra šokimas? šokìmas sm. (2) K, šókimas (1) DP67,71, Pp, Yl, šókymas (1) 1. SD1166, SD339, H, R, MŽ, M, Sut, N, K, L, Rtr, NdŽ, KŽ → šokti 1: [Vyras] pusgyvis susižeidęs parėjo pas žmoną ir papasakojo savo šokimą nuo tilto LTR(Ukm). Buvo šokìmai te su arkliais [per varžybas] Kvr. 2. šuolis, šūksnis: Vienu kiškio šokimu diena ilgesnė per Tris Karalius Pls. ^ Kas tas tera">tėra iš Kretingai į Palangą – gaidžio šokimelis (visai netoli) S.Čiurl. 3. → šokti 2: Benutis šoka iš lovos, koks tas jo šokimas, nušliaužia žemyn, užsimauna kelnes – ir į lauką rš. 4. I → šokti 4: Kad paeini kiek į šoną, vilkas sutrinka su šokimu (puola tik tiesiai prieš jį esantį) Rsn. 5. MŽ, M, N, Rtr, NdŽ, KŽ, Skd, KlvrŽ, Mšk, Kdn, Sdb, Ut, LTR(Slk), Dglš, JnšM, GrvT109, Pv, Alv, Žln → šokti 18: Šókimas buvo begalinistroba skleisias Jdr. Grojimas, šokìmas, dainavimas – giedi, kolink aušta Žl. Su šókimu mūso mergų nepaimsi Rdn. Jaunam ar kūlimas, ar šókimas – tas pats darbas Krš. Jei tikęs, visur tikęs: i pri dirbimo, i pri šókimo Rdn. Kas par šókimai išsiplikinėjus (apie baletą) – a čia gražiai?! Krš. Nei bernai, nei mergos neliūsta, kad dvejos susipynė vestuvės – tai jau bus šokimėlio, tai jau pasilinksmins V.Krėv. ^ Iš šokìmo duonos nevalgo Lp. 6. Krš šoksena: Daba jaunųjų šókimas kaip ožių trypinėjimas Akm. Šokìmas mūs (senių) dabar jau nedera Dglš. Kas ano ne šókimas: vadžio[ja] lygu biesas ožką nutvėręs Šts. O tas šokimėlis jos – kaip tik ožka ant ledo Žem. 7. Š, NdŽ, DūnŽ, Drsk, D18, LTR(Jrb, Kpč, Mrk, Grv, Ukm, Ant, Pn), Vlkv, Dv šokis: Seniau kitokiausi šokìmai buvo Al. Kadrilisilgas šokìmas Krs. Visokių šokìmų šokdavom, kai jauni buvom Vdš. Vargonykas ir šokimùs mokino ČrP. Senybiški šokìmai atejo madon Ob. Oi šoksim šokimėlį, oi gersim gėrimėlį NS601. Kad aš parėjau iš jaunimėlio, iš jaunimėlio, iš šokimė̃lio JV809. Gėrėme gėrymėlį, šokome šokymė̃lį Grš. 8. Mrj, Btg žr. šokiai: Bernas išėjo į šokìmą Ig. Negraži [mergaitė] – a šókimas, a kas, i sėda an siuolo Jdr. Man besėdžiant ir vaikai parvažiavo iš šokìmo Krs. Šokìman mergaitės davėmės Dg. Trukdosi vaiku mokslas par tuos šokimùs Krs. \ šokimas; antšokimas; apšokimas; atšokimas; įšokimas; iššokimas; nušokimas; pašokimas; peršokimas; prašokimas; prišokimas; sušokimas; užšokimas

šokimas sinonimai

šokimas junginiai

  • šokimas trepsint
Ką reiškia žodis šokimėlis? Visi terminai iš raidės Š.