padorus reikšmė

Kas yra padorus? padorùs, -ì adj. (4) 1. H, R, MŽ, K kuris gero elgesio, išauklėtas, tvarkingas, vertas pagarbos: Čia ir padorūs žmonės užeina B.Sruog. Sūnusgeras, padorus mokinys J.Jabl. Padoriojè draugijoje tokiems neturi būt vietos NdŽ. Dukterį paėmė padorùs jaunikaitis už moterį NdŽ. Nei tylėjimu, nei įmanumi ir padõrumi atsakymu anų smarkiųjų vilkų ... nuramint negalėjo DP161. padorù n. Kv, padõru: Dėko (dėl ko) neišmokai žemaitiškai, a padõru – jug seniai gyveni KlvrŽ. Negi padoru man skaityties tarp ištikimų tarnų tavo M.Valanč. padõriai adv.: Barasi, tiesą pasakant, karštai, bet visada labai mandagiai, padoriai J.Jabl. Gražiai išauklėti vaikai padõriai elgiasi NdŽ. 2. S.Dauk tinkamas, geras, prideramas: Mano lova apdengta padoria marga antklode I.Simon. Davė mum po visiškai naujintelį dryžuotą lagerinį apsivilkimą, davė padoresnius skalbinius B.Sruog. Kailiniai dar visai padõrūs Brt. Jie gavę padorų butą iš dviejų kambarių ir virtuvės I.Simon. Uosis padorus medis stalininkams ir padarynei rš. Turi kluone daugesn javų, skrynioje daugesn rūbų, daugesn pinigų neg privalu ant padoraus pramitimo tavo DP55. Karalius Kazimieras, išsigirdęs apie jo padorius darbus, praminė jį Vilniaus vyskupu M.Valanč. O kasg ... galėjo būt ... padoresnio ir lengvesnio?! DP159. padorù n., padõru: Troboj taip pat padoru: suolas ir stalas baltiteliai nušveisti, asla iššluota Žem. Par šventą Pranciškų bulvėms padõru būti jau nukastoms Šts. padõriai adv.: Padoriai aptaisytą vaiką viziris paėmė ir išsivedė pas kalifą J.Balč. Trobelėj nebuvo kame padoriai paguldyti M.Valanč. Jau laikas, idant ... mokėtų padoriai mūsų kalbą A1884,73(Bs). Kūną padoriai palaidojo M.Valanč. Padõriai ir apyvaizdžiai išmintis ... išskirstė metą darbo ir algos DP584. Ir tie prilyginimai labai padoriai šiuo metu sakomi yra BPI207. 3. Kos92, KlvD49, KlpD75, JV28, Rt gražus, dailus: Buvo tai jaunikaitis padoraus veido I. Veido buvo padorio ir balto M.Valanč. Benaitis buvo vaikeliu padoraus liemens I. Muno mergelė skaisčio veidelio, padõrio augumelio Vž. Po žaliųjų vainikelių, po baltųjų marškinelių padorios mergelės tink muno širdelei D72. Ant padorių mergužėlių linkst ir mano širdužėlė JV102. Rūtų daržely vaikščiojo padorios panelės (d.) Nm. 4. didokas, gerokas: Pilies lenkė y[ra] padorì pieva Šv. Tai jau buvo padori suma [pinigų] rš. padõriai adv.: Aš, padoriai užmokėtas, išejau į Plungę M.Valanč. O jeigu jau užtraukiu [giesmę], tai gana padoriai pramaunu pro gaidą I.Simon. 5. svarbus, rimtas: Neprileidžia, apleidus moterį, norint ir del padorios priežasties (kaip del jos svetimvyravimo), kitos sau paimt DP69.

padorus sinonimai

padorus antonimai

padorus junginiai

  • gana padorus
Ką reiškia žodis padorybė? Visi terminai iš raidės P.