rimtas reikšmė

Kas yra rimtas? rìmtas, -à adj. (3) DŽ, rim̃tas (4) DŽ 1. kuris elgiasi, veikia apgalvotai, santūriai, nelengvabūdiškai: Rìmtas vyras NdŽ. Rìmtas darbininkas DŽ1. Jei būtų rimtas, su piemenėmis neprasidėtų J.Paukš. Bepigu tavo dukterie, ka tokį rìmtą žmogų gavo Žd. O kurs jau žmogus rìmtas jau, maždaug kokį jau savo užsiėmimą [turi] Kl. Toks rim̃tas arklišeris buvo i susirgo iš to [, kad arklys krito] Mšk. Rim̃tas žmogus su niekais neprasidės Jnš. Tie buvo rim̃tūs vaikai Imb. Rim̃tūs jiej, nesijuokia Mrp. Mergaitė buvo iš rimtesnių̃ Rm. Kad jį šimtas, koks jis rìmtas! (juok.) Mrj. | Kad kiek rimtèsnis girtumas (kad mažiau gertų), da būt galima gyvent Pst. rimtaĩ adv. DŽ: Nejuokauk, šnekėk rimtaĩ Trk. Ar pro bajorus, ar rimtaĩ padainuoti? Mšk. Štai ponas Puskepalis man jau visai rimtai pasipiršo B.Sruog. 2. gerai nusimanantis, gabus: Rimtas mokinys NdŽ. Jam turėtų atsakyti Kauno gubernijos rimtas filologas J.Jabl. 3. reikalaujantis sutelkto dėmesio, susikaupimo: Rìmtas darbas reikia ir rimtaĩ dirbti DŽ. Jos dar ilgai mokysis klausyti rimtosios muzikos sp. Kaziukas anksti ėmė bręsti rimtiems klausimams P.Cvir. rimtaĩ adv.: Aš labai rimtaĩ klausiaus anos tokios maliodijos Nv. Siūlyčiau visuomeniškus reikalus rimčiau svarstyti B.Sruog. Patariu jam dar pačiam rimtėliau į šį mokslo dalyką žiūrėti J.Jabl. 4. susikaupęs; susimąstęs: Už stalo prie mašinos sėdi rimto veido siuvėjas J.Paukš. Rimčiausiu veidu pasakoja juokingas istorijas rš. Ir staiga jo veidas darėsi rimtas J.Dov. Ko taip pats šį vakarą rimtųjų (sėdi tylėdamas) Ggr. | Kiaulės, labai rimtos ir susirūpinusios, kucena nuo vienos trobos į kitą B.Sruog. Retas kuris paukštis toksai rimtas ir tupi taip oriai, kaip pelėda rš. ║ ramus: Rimtas arklys rimtai bėga Sml. rimtaĩ adv.: Ana mukšuoja, t. y. nestovi rimtaĩ J. Rimtai sėdi mergytė KlvD91. Nė vieno arklio nebuvo nustovinčio rimtai, visi šokinėja piestu Žem. 5. stiprus, tvirtas: Stalas tur būti rìmtas, rimtaĩ stovėti, netur kušėti Prk. Tėtis sakė: ąžuolas – rimtas medis, iš jo dirbami tik rimti, patvarūs, amžini daiktai A.Vencl. Namas ir sklypas aptvertas rimta tvora sp. Surinkęs savo rimtus karius, ejo į mozūrų žemę S.Dauk. Neturėdamas arti rimtos galios, negalėjo kryžeivių grįžtančių vyti S.Dauk. Kame ne kame rimtos pilys riogsojo S.Dauk. Kam pastatėt rimtą svirną? rš. rimtaĩ adv. Prk: Aš rimtaĩ laikiausi (nepasidaviau) Kv. 6. (sl.) LL173 svarbus, reikšmingas: Daug rimtesni šaltiniai, kurie pasakoja apie buvusį klimatą, yra mūsų žemės sluoksniai rš. Kaip energiškai tardo, kaip rimtus protokolus surašo V.Kudir. Išgert aš galiu. Bet žinok, tėvai, tarp manęs ir Aldos – nieko rimto K.Saj. rimtaĩ adv. LL173: Rimčiaũ kas, tai ir aš paimu domėn Smal. 7. (sl.) tikras, didelis: Rìmtas pavojus DŽ. rimtaĩ adv.: Saulė taip degino, kad žmonės rimtai susirūpino javais I.Simon. Jau pradeda rimtai šalti rš. ◊ iš rimtų̃jų atidžiai: Teip iš rimtų̃jų žiūria Kp.

rimtas sinonimai

rimtas antonimai

rimtas junginiai

  • Rimtas Baltušis
Ką reiškia žodis rimtauti? Visi terminai iš raidės R.