sklypas reikšmė

Kas yra sklypas? 1 sklỹpas sm. (2) DŽ, Slnt, Grz, Jrb, Ldk, (4) KBII51, LKKXI117(Glv, Pbs), Plv 1. K, LsB183, L, Tlž, Grš žemės gabalas, plotas, rėžis: Čia parduodamas gražus sklypas (plotelis) žemės J.Jabl. Vaikinas (sūnus) gavo sklỹpą i pasistatė namą Jrb. Toks sklypẽlis ilgiausis eis po kilometrą Lk. Davė žemės giminėms po sklypẽlį Slnt. Man duoda pilną sklypẽlį (visus 60 arų) Lel. Buvom gavę sklỹpą, reikėjo arklio Mšk. Te buvo vienasėdis toks, sklỹpas prie ežerui Pb. Kiti buvo išsinešę į sklypùs (išėję viensėdžiais) Kkl. An sklỹpų išėję Kalviai Dbč. Ažu šito kalno, kur baigias mūsų sklỹpas, Karčemos kalnas Dgč. Ir mes turime sklypùką pūdymo Pc. Bulbėms duos ten tokį sklypùką pasisėti Lk. Pradėjo sklypùs mušt (skirstyti vienkiemiais) Ktv. Dėl to žemės sklypelio, duoto ant gorčiaus sėmenų, nieko nejusi J. Palikę savus sklypus dirbti žmonoms ir paaugliams, sugrįžo į dvaro laukus ir naujakuriai skolininkai A.Vien. Laukai sklypaĩs bus dalyti Bru. Dirvos nėra nei sklypo N. Vei laukų sklypaĩ visur skendėdami maudos K.Donel. | prk.: Virš mano galvos temėlynavo siauras dangaus sklypelis, bet kiek džiaugsmo suteikdavo man ir jis! J.Jan. ║ dėmė: Greta plačiais tamsiais sklypais juodavo neseniai išdygusios bulvės Pt. 2. Q317, B, R, N, KII7, BŽ223, DŽ ko nors (ppr. audeklo, odos, popieriaus ir kt.) nedidelė atraiža, skiautė, lopas: Tai drabužis: vieni sklỹpai – visai suplyšęs! Žgč. Išsimėtys visi tėvo marškinių sklỹpai Jrb. Daugsyk taipo per nugarą drožiau, kad iš skrandos tavo senos sklypaĩ pasidarė K.Donel. Sukarpė audimą į sklypus, t. y. skiautis J. Milo sklỹpas KII215. Kad aukštyn žiūri, pamatai sudriskusį kraiką, ant kurio sklypùs nuplėštus klestina vėjai K.Donel. Ans sklypus skūros sau paliko J. Aš turėjau tokį sklỹpą gumos po padu pakalt Jrb. Ant stalo guli sklypelis popieriaus I.Simon. Beržo tošies sklypelis V.Piet. Iš meškos kailio ir rūbo turtingo tik sklypai laksto A1884,339. | Kišenei sklypelius (antkišenius) padarė iš kitokios spalvos Slč. 3. I kokio daikto dalis, gabalas, gumulas: Stiklų sklypẽlis kito stiklo (apie vitražą) Rk. Prikabintas sklypas geležies, akmuo arba kitas koks sunkus daiktas rš. Lange padėtas cukraus sklypas rš. | prk.: Ar manai – aš nebūčiau norėjus [mokytis], jei būtų man kas tos knygų šviesybės nors sklypelį atskleidęs? S.Čiurl. ║ ištrauka: Štai sklyputis iš … pamokslo VŽ1905,201. ║ S.Dauk skeveldra, sklimbis. 4. I, Kos37(Jms) riekė, sklembė, griežinys: Dar jam tokio duonos sklypo nepakanka! Grž. Vienas puspūrėlę, kitas uždaro sklypelį [duoda] Žem. Keptuvę reikia iškloti sklypeliais lašinių rš. 5. BTŽ žr. skiautė 8. 6. Trg žr. 1 sklindis 2: Išvirti sklỹpai, t. y. skryliai J. Išviriau sklỹpų miltinių, tokie ketvirtainiški Žlp. Sklypukùs virė ryzinius Gr. 7. toks žaidimas – mente daužomas rombo formos pagaliukas, čyžikas: Kap maža buvau, sklypù eidavom Plv. Vaikai sklỹpą mušdavo Plv. 8. (neol.) valstybė: Siuntiniai (pasiuntiniai) tųjų sklypų užprotestavo prieš tokį pasielgimą svetimtaučių rš.
2 sklỹpas, -à adj. (4) KŽ; M įstrižas, įkypas; nuožulnus. sklypaĩ adv. KŽ.

sklypas sinonimai

sklypas junginiai

  • pramoninės statybos sklypas, statybos sklypas, žemės sklypas
  • pramoninės statybos sklypas, statybos sklypas
Ką reiškia žodis sklypavimas? Visi terminai iš raidės S.