mokinys reikšmė

Kas yra mokinys? mokinỹs, -ė̃ (3a), (3b) NdŽ 1. kas mokosi mokykloje: Visus mókinius šiandie anksčiau paleido Nm. Vidurinės mokyklos mokinỹs DŽ. Kurs mokos mokslą, tas mokinỹs J. Toj mokykloj būta daug visokių mokiniukų J.Jabl. Toks uždavinys išspręsti sunku bus ne tiktai vaikui, silpnam dar mokinėliui, bet ir jo mokytojui J.Jabl. 2. Kp kas mokosi kokio nors darbo, amato (ppr. pas meistrą): Žiūrėk, išmokyk savo mókinį gerai siūti Nm. Jis da tebėr mokinys J.Jabl. ║ J.Jabl mokomas, pratinamas dirbti gyvulys: Jautis dar tas mokinỹs, t. y. jį mokina arti J. Mūs šitie jautukai dar tik mokiniaĩ Šn. 3. kieno nors mokslo, teorijos, pažiūrų sekėjas: Leninas ir jo mokiniai praturtino marksistinę teoriją nauju patyrimu naujomis proletariato klasinės kovos sąlygomis (sov.) rš.

mokinys sinonimai

mokinys antonimai

mokinys junginiai

  • vyresnysis mokinys
Ką reiškia žodis mokinystė? Visi terminai iš raidės M.