capt reikšmė

Kas yra capt? 1 càpt interj. 1. čiupt, kapt (sugriebimui, nutvėrimui nusakyti): Càpt už rankos – ir nutvėriau Vvr. Càpt už kojos ir įkando Dkš. Aš tik càpt už strielbos! BM289. Vilkas capt vieną avelę nutvėrė ir nusivedė M.Valanč. Capt knygas pačiai iš nagų, švilpt po lovos Žem. | prk.: Ma[n] nu saldžių daiktų už širdies càpt càpt Gs. 2. lašt, tekšt: Atsistojau po stogu, lasas">lašas càpt už apikaklės Gs. Pakaušin iš kažno kur lašas tik càpt Ds. Càpt càpt nuo stogo pradėjo lašėti Š. 3. skambiam, trankiam garsui nusakyti: Žmogus ... capt capt medžius kirto BsPI119. 4. strakt: Vos gelmėj pakalnės ai ai stenėdamas ir aičiodamas capt atsikėliau M.Valanč. ◊ ×ãny càpt visai, nė kiek: Ji moteriško darbo ãny càpt nemoka Skr.
2 cápt interj. smarkiam griebimui, čiupimui nusakyti: Katinas būs cápt i suėdęs [triušį] Lkv. Katinas pamatė – capt i pagavo tą žvirblį Pin. Capt (negražiai griebiant) nezgrabaila kadgi griebs! Grž.

capt sinonimai

Ką reiškia žodis capt lapt? Visi terminai iš raidės C.