čiupt reikšmė

Kas yra čiupt? čiùpt interj. 1. kapt, capt (sučiupimui, sugriebimui nusakyti): Čiùpt nuo stalo peilį ir nusinešė Ėr. Jis jį tikt čiùpt ir nutvėrė K. Pavasarinis šunukas čiùpt vištą, kaip prieis Pj. Laumė jį tik čiùpt ir parsinešė namon Žvr. Čiùpt vaikinui už plaukų Sch157. Aš lendu pro spragą, jis tik čiùpt už skverno Lnkv. Pribėgusi katė čiupt už uodegą žvirbliui nutvėrė PP19. Giltinė ... perpykus tik čiupt už gerklės ir papjovė savo kūmą BsMtI124. Čiùpt jam už rankos prietelius J. Ant galo visi sušoko ant vilko, čiupt gerai nutvėrė M.Valanč. Darbo ji anė čiùpt (visai neima) Gž. ^ Čiùpt už vadžių – ir vėl iš pradžių (raginant ką vėl daryti) Gs. Čiupt vedęs, čiupt nevedęs (durys) B. 2. kartojant nusakomas čiupinėjimas, grabinėjimas aplinkui ko ieškant: Čiupt čiupt, o pinigų kaip nebūta Sz. Čiùpt čiùpt už kišenių – pinigų nebėr Pg. Kad jau gulti miego, ugi čiupt čia, čiupt ten – vaiko neturi BsPIII311.

Ką reiškia žodis čiuptelti? Visi terminai iš raidės Č.