mažne reikšmė

Kas yra mažne? mažnè adv., màžne K, Pp, Sg kone, bemaž, beveik: Jis kuone, mažne prigėrė J.Jabl. Siunčia mane, tai ir einu per kiemus mažne kas vakarą LzP. Mažnè kožnam mėnesy verda košę J. Rugių buvo mažnè centneris Rg. Mažnè du hektaru dobilais apsėjom Kair. Mažnè visą kelią nuėjau pėkščias Skr. Tai màžne su votagu akį iškirtai Ll. Nuskabiau tūloms vynuogėms mažne visus lapus S.Dauk. Sugriebęs kaušą, kaip tvos jis seniui par kaktą, teip kad šis mažne parvirto BsPII78. Mažne visi apie tatai žinom MP88. Mažne pusę gyvatos … miegodamas perleidai DP580. ^ Ans taip susirgo, kad mažne mažne jau žemei teko Ns1832,8.

mažne sinonimai

Ką reiškia žodis mažnei? Visi terminai iš raidės M.