priekin reikšmė

Kas yra priekin? 1 príekin adv. 1. Kkl, Dkšt tolyn judėjimo kryptimi, priešais save, į priekį; pršn. atgal: Poviliokas kur eina – per tris varsnas priekin girdėt! J.Balt. Jį stumdo ir priekin, prie durų, ir atgal, prie garvežio rš. Vaikai, bėkit pažiūrėt, kur Norkūnas važiuoja: príekin ar atgal? Ob. Kad priekin eitų darbas! rš. Anas joja tiesiai priekin LTR(Ob). Žmonių tytveika vienok nežiūri nei atgal, nei priekin Vd. ║ priešais: Ažbėgo príekin i atsigulė ant kelio Dglš. 2. iš anksto: Anas príekin viską žinojo Kli. Príekin nereikia klapatyties Dglš. Tris šimtus auksinų ažmokėjo jam príekin Ob. Rūpi príekin ažmest ben rublį Ut. 3. anksčiau, pirmiau: Anys at[ej]o príekin Dglš. Auksą príekin išvogė Dglš. ◊ príekin eĩti (žeñgti) daryti pažangą: Atsigrįžk atgal, jei nori žengti priekin Vaižg. Kas neina priekin, tas žengia atgal rš.
2 príekin praep. su gen. žr. 2 prieky 1: Piemuo ažbėgo príekin vilko i pastojo jam kelią Rš. Bernaitis ažušoko priekin jo LTR(Slk).

priekin antonimai

Ką reiškia žodis priekininkas? Visi terminai iš raidės P.