pėsčias reikšmė

Kas yra pėsčias? pė́sčias, -ià adj. (3) Rs, Šll, pė́sčias, -ia (1) Klvr, Lkm 1. SD249, Q648, DP140, H, R, K einantis, vykstantis žingsniais: Mes pė́sti einame J. Dabar vilkis pė́sčias tiek! Dkš. Iš Vilniaus pė́sčias gi atejau namo Gdr. Kadai vaikščiojom pė́sti Pb. Pardien in Joniškėlį pėsčia nuėjo Pmp. Pė́sčias priilsi tuo valgiu Lnt. Anas pė́sčias nuejo [į kariuomenę] Nmč. Pėsčiai nueiti taip pat sunku Gd. Daugybė kareivių važiavo, važiavo ir pėsčių̃ ėjo Všn. Tolimas kelelis man pėsčiam keliaut KlvD57. Per laukelį pėsti eisim, per girelę raiti josim d. Arklį paliko, namo pėsčias parėjo DvD295. Lygias lankas pėsčiu pareisiav, o dunojeliu plaukte parplauksiav D88. Sakė poną mirus ir paršelį virus: bėkim visi pėsti to paršelio ėsti (flk.) Mžk. Bėgo pėsčias ing šėtrą BBTeis4,17. Lakštanešys pėsčias SD124. Pilnas kelias buvo pėsčių̃ Rk. Siauras takelis buvo, pėsčių̃ einamas Sch135. Pėstíejai visi jau susirinko, o važiuotų da nėr Skdv. Ižgirdo ... balsą pėsčiųjų Ch4Kar11,13. ^ Gali bėgt, iki pasitaikys pėsčiám nueit (sakoma tinginiui) Kt. Girtas ir važiuotas, pagirioms nei pėsčias M. Pats pėsčias eina, o panaberiją vežte veža NžR. Kur vienas pėsčias daeina, ten kitas važiuotas nedavažiuoja Vlk. Pėsčias raitam ne tavorščius Žmt. Pėsčias važiuotam ne draugas LTR(Ldvn). Raito pėsčias nepavysi LTsV327. Gera kalba pėsčia eina, bloga kalba važiuota važiuoja KrvP(Užv). Liga raita atjoja, pėsčia išeit Sch87(B). Duonos ir lustelis ne pėsčias vaikšto KrvP(Nmn). Abrakas į arklį pėsčias nevaikščioja KrvP(Mrc). ║ atliekamas be gyvulių (apie lažą): Mergikės visuomet atlikdavo pėsčiąsias dienas ir šįmet eis dienas į dvarą Žem. 2. Mrj ištižęs, lėtas: Aš nebuvau pėsčià, bet giesmes jau užmiršau Rš. Ne nū pėsčių̃jų uošvėnė Vn. ^ Pėsčiam vanagui ir šarka mėsa LTR(Lp). 3. pažeme augantis, žemaūgis: Pėsčióm pupelėm nereikia ilgų smaigčių Kpč.

pėsčias sinonimai

Ką reiškia žodis pėsčiokas? Visi terminai iš raidės P.