vaikystė reikšmė

Kas yra vaikystė? 1 vaikỹstė sf. (2) K 1. SD128, SD50, Q296, H, MŽ, Sut, N, K, L, Š, Rtr, KŽ, Dglš, Slm, Brb vaiko amžius: Vaikỹstės prisiminimai DŽ. Vaikỹstės draugas NdŽ. Vaikỹstės – jau sudiev – nebėr Šmn. Vaikỹstę praleidžiau tai Račiupėnuos pas dėdę Alz. Ar apei savo jaunystę, vaikỹstę papasakoti? Varn. Aš kap prisimenu savo vaikỹstėn, čia buvo kelmai apsemti, kiek čia buvo vėžių, mekšrų Kpč. Kad dar̃ man vaikỹstė grįžt, aš mokėtau gyvent Vrn. Iš pačios pradžios vaikỹstės sunkiai dirbau, tai gal ir dusulį insvariau Skdt. Su Jasučių šeima buvau pažįstama iš vaikỹstės Sk. Nuo pat vaikỹstės – vargas, par vidurį [gyvenimo] – vargas, ir dabar, senatvėj – vargas Jnšk. Nuo vaikỹstės drauge augom Sd. Vaikystė nužydi, nutolsta ir lieka visam laikui tarsi skaidrus nerūpestingas gyvenimo aukštupys T.Ivan. Tėviškės ir artimųjų ilgesys nukeldavo Baranauską į šviesius vaikystės laikus rš. Ir staiga jį užgriuvo pragyventi metai: basa vaikystė, amžinai alkanos dienos J.Mik. Vaikystės stadija GTŽ. Vaikystės amžius I. Pametu vaikystę R223, MŽ297. Antaididis pulkas susirinkęs aplinkui jį klausydami ir stebėdamiesi anai stebuklingai išmint vaikystės jo MP58. Ing Egiptą vaikystėje tavoj nusilankei MKr8. Vaikystė̃lė NdŽ. | prk.: Žmonių giminės vaikystė rš. 2. R, K, KŽ [i]buvimas vaiku; vaikų teisė:
2 vaikỹstė sf. (2) 1. buvimas vaikiu, vaikinu: Dėl vaikystės turėjau ir teboko Šts. 2. buvimas samdiniu, bernavimas: Dvidešimt penkis rubliusmaža vaikỹstė, didi vaikỹstė – kas moka rages dirbti, klynyti ką – ta tas jau gavo trisdešimts rublių Trš.
3 vaikỹstė sf. (2) žr. vaikymas. ◊ vė́jų vaikỹstė nerimtas elgesys: Jaunystėpaikystė, vėjų vaikystė LTR(Šll).

vaikystė sinonimai

vaikystė antonimai

vaikystė junginiai

  • (berniuko) vaikystė, ankstyvoji vaikystė
  • ankstyvoji vaikystė
Ką reiškia žodis vaikysčia? Visi terminai iš raidės V.