nytys reikšmė

Kas yra nytys? nýtys sf. pl. (1) KII23, J; B, R ant dviejų lazdelių suverti dvigubi siūlai su kilpelėmis audeklo metmenims suverti ir, minant pakojas, žiomenims daryti: Įverk siūlus į nytis Alv. Nýtys sutrūkusios, negalima siūlų verti Čk. Plonam audeklui reikia plonų ir nýčių Pn. Pakojas iš tyko mink, kad nýčių nesutraukytum Bgs. Su daugiau nýčių ausi – puikesnį audeklą turėsi Dr. Šitie dimai audžiami šešiolikoj nýčių Ds. Audžia abrūsus an penkiolikos nýčių Stk. Mano moma audė dviem nýtim Brsl. Dabar ausim keturnytį, parnešk porą nýčių iš Juozienės Trg. Numegzk man, kūma, nytis Švn. Nyčių daromos staklelės B. Nyčių lazdos B. Staklelės skambėjo, nytelės mirgėjo, audėjėlės dainavo LTR(Mrj). Kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės? KlpD1. ^ Jonui ar šapai, ar lapai – jam viskas tiko į nýtis (viską priėmė už gera) Vlkv. Mergõs, kur nei į nytis, nei į skietą netinka (niekam netinkančios), man nereik Plv. | prk.: Štai, begulint pievoje, išardytos minčių nytys pradeda megzti netolimos praeities paveikslą P.Cvir.

nytys sinonimai

Ką reiškia žodis nytyti? Visi terminai iš raidės N.