kūma reikšmė

Kas yra kūma? 1 kūmà scom. (2, 4) K 1. žr. 1 kūmas 1: Jonas yra mano kūmà Vkš. Kurs iš geros valios kūmą savo užmuštum, penkerius metus išgintas būs už savo žemės gronyčės P. 2. bičiulis, draugas: Venckai su Bružais liuob kits kitą kūmoms vadinti Plt. ^ Pri kūmos netolimas kelias Sch86. 3. Slnt vk. vyresnio amžiaus žmogus.
2 kūmà sf. (2) Pl euf. lapė.

Ką reiškia žodis kūmai? Visi terminai iš raidės K.