turėti sinonimai

turėti sinonimai yra vaikas, eiti, įkūnyti, įtraukti, būti, lokys, pritraukti, meška, surengti, pačių, išteklius, apimti, pervežti, nešti, vykti, įgyvendinti, biržos, nuosavas, vežti, nueiti, triumas, vaikutis, nešiotis, savas, išlaikyti, sulaikyti, ištekliai, sudaryti, stoti, nukeliauti, išreikšti, gabenti, važiuoti, pasiekti, palaikyti, užimti, akcijos, laikytis, įsigyti, perkelti, išvykti, žaliava, meškinas, siekti, atvykti, gauti, nuvykti, nuspręsti, įgyti, formuoti, veikti, vaikščioti, patraukti, priversti, tilpti, jungti, jaunuolis, įasmeninti, viršyti, ožkiukas, pernešti, pataikyti, akcinis, išgauti, likti, dirbti, įskaičiuoti, atsarga, inventorius, manyti, akcija, iškentėti, iškęsti, ištverti, nešioti, nukęsti, pagimdyti, pasidaryti, tesėti, tverti, laikymas, valdyti, nuvažiuoti, jaunesnysis, apgauti, apgavimas, ožkelis, pasirūpinti, kapitalas, asortimentas, įskaityti, susirgti, nugabenti, tapti, fondai, perduoti, patirti, vežioti, galioti, įtikinti, suimti, pirkti, parkas, laukti, uždirbti, rūšis, laimėti, sultinys, atitekti, švęsti, pakelti, varžyti, imti, įgauti, žinoti, užsikrėsti, ėjimas, ginti, reikėti, sugauti, jausti, mirti, pavesti, atsikratyti, atvesti, atnešti, padermė, įprastinis, tikras, laikyti, įtaka, platinti, priekaištauti, lydėti, turimas, pripažinti, išsinešti, mestis, saugoti, veislė, nuvesti, valgyti, dalykas, suturėti, priimti, apsodas, prikišti, esamas, aprūpinti, tiekti, šabloniškas, kamienas, prisipažinti, brangusis, mielasis, veislinis, prikrauti, privalėti, patiekti, stereotipinis, buljonas, giminė, protėvis, rasė, stuobrys, ruošti, sakyti, tampyti, tąsyti, gimdyti, sugriebimas, užgrobimas, galia, išturėti, suėmimas, skambėti, fermata, dominti, kaptelėti, nepritarti, nesutikti, vadovauti, susidėti, suprasti, pergabenimas, pervilkimas, vesti, pervalkas, padėtis, išrutulioti, mokytis, privesti, išsilaikyti, nuvalkioti, prekiauti, prinešti, sklisti, užsiimti, darytis, ruoštis, žūti, norėti, sučiupti, gerti, atsivesti, energija, gurkšnis, porcija, pardavinėti, spausdinti, pasisekimas, metimas, remtis, prieauglis, kakti, nugriūti, nykti, pakęsti, persiųsti, silpnėti, skambinti, spirtis, spręsti, stengtis, sugriūti, užsipulti, žavėtis, teigti, atsikeršyti, grasinti, išvesti, leistis, suerzinti, užgniaužti, bandymas, susitarimas, vadovautis, siųsti, suvalgyti, apgaulė, apgavystė, nugalėti, apsukti, kąsti, malonėti, nutverti, prigauti, turėti, būtinai turėti, priderėti, tikriausiai, turėčiau., būti reikalingam, išeiti į gera, įveikti, kaupti, lemta būti, naudotis, paimti viršų, palenkti, rinkti, sukrauti, turëti, turėti/paimti viršų, disponuoti, vaikuotis

turėti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete