laikymas reikšmė

Kas yra laikymas? laĩkymas sm. (1) 1. KI583, NdŽ → laikyti 1; padėtis: Gero ir greito darbo sąlyga yra taisyklingas neriamo daikto, siūlų ir vąšelio laikymas rš. 2. → laikyti 3: Jojamųjų žirgų laikymas buvo labai išplitęs rš. ║ auginimas, prižiūrėjimas: Anta laĩkymo ar anta pjovimo nori pirkt veršelį? Azr. Prie tokio laĩkymo ir galvijai gražūs Ds. 3. → laikyti 4: Iš vienos pusės bijojo, kad aš nepabėgčiau, o iš kitos – kad mano laikymas nepadarytų viešpatystei didelių nuostolių rš. Veltui jis beeikvojo milžiniškus turtus kariuomenės laikymo reikalams rš. 4. → laikyti 6: Ilgesniam laikymui buvo daromas skilandis (kindžius, kindžiukas) rš. Sūdinė iž molio ant pinigų laikymo SD311. Pavoju laikyme (pavojinga laikyti), idant neaprūgštų DP140. Tvera laikyme [obuolys] gana ilgai P. Laikymas pinigų N. Tas laikymas jaunų išrautų augymių yra teip daromas S.Dauk. | prk.: Laikymas atmintyje rš. 5. → laikyti 20: Jablonskio aukštaičių vakariečių tarmės laikymas bendrinės kalbos pamatu nebuvo koks jo „sritinis patriotizmas“ ar šiaip individualus užsispyrimas, o tik pastebėjimas, kuria linkme krypsta mūsų bendrinė kalba rš. Kits kitą garbėj laikymu pranokite NTPvR12,10. 6. refl. I → laikyti 17 (refl); buvojimas kur, gyvenimas: Ir graužikuose yra galimas viruso laikymasis rš. 7. → laikyti 18; gyvenimas nesantuokoje: Laikymas su svetimais N. 8. → laikyti 19; nenutolimas nuo kokio nors nusistatymo, pažiūrų, kokių reikalavimų, įsakymų vykdymas: Laikymas prisakymų Bt1PvK7,19. Apie laikymą žodžio BPI327. | refl.: Valstybinės drausmės laikymasis yra būtinas kiekvienoje mūsų darbo srityje (sov.) sp. Laikymasis tiesos kalboje, tiesmokumas LL178. 9. → laikyti 25: Nėr laikymo par šitą medžiagą (nestipri) Ds. | refl.: Tęsimasis, laikymasis, patvara LL257. 10. → laikyti 28; kurio veiksmo atlikimas, vykdymas, darymas: Gilios upės, rūdynai – tai mūs puotų laikymai BsO162. 11. suturėjimas: Šlapimo ir išmatų nelaikymas rš. Gydė jį, bet nuo šlapimo nelaikymo neišgydė Trgn. 12. refl. → laikyti 30 (refl.); elgimasis: Daugirdas Jonio išvaizda ir laikymusi buvo visiškai patenkintas rš. Visas Vidmantas Šešiavilkiui labai patiko, ir jis savo mintyje jau ryžos juo sekti kaip apdaru, taip ir laikymusi Vaižg. | Tipiškas klasiniu atžvilgiu yra ir Jono Puodžiūno laikymasis savo krašto, tautos, tėvynės atžvilgiu (sov.) rš. \ laikymas; aplaikymas; atlaikymas; išlaikymas; nulaikymas; palaikymas; perlaikymas; pralaikymas; prilaikymas; sulaikymas; užlaikymas

laikymas sinonimai

laikymas junginiai

  • atliekų laikymas, informacijos laikymas ir paieška, maisto laikymas, požeminis atliekų laikymas
  • atliekų laikymas, informacijos laikymas ir paieška, maisto laikymas, požeminis atliekų laikymas
Ką reiškia žodis laikynė? Visi terminai iš raidės L.