sustabdyti reikšmė

Kas yra sustabdyti? sustabdýti tr. 1. Š sulaikyti, suturėti einantį, judantį: Sustabdžiaũ nepažįstamą žmogų ir paprašiau, kad parvežtų namo Krs. Pusiaukelėj mus vilkas sustãbdė Lp. Sustabdžiau pietums jaučius, atsisėdau ant ežios ir valgau J.Bil. Jeigu spėja, su žemėm beria, su vanta krapija, skambina su varpeliu, kad sustabdýt spiečių Sk. Sustãbdė arklius, užejo kaiman Eiš. Mesčiau aukso žiedelį, sustabdyčiau laivelį (d.) Kt. Dievas išgirdo tokį beldėjimą, tą vežimą sustabdė BsPIV35. Jau žirgeliai sustabdýti, labai nuilsyti (d.) Vlkv. Mudu sustabdýsiv šokėjėlių pulkelį JV351. | refl. tr.: Gatvėje susistabdė mane pažįstamas rš. Ji perbėgo į kitą gatvės pusę ir susistabdė tuščią taksi rš. 2. nutraukti (mechanizmo) veiklą: Pribėgęs nesustabdysi [traktoriaus] – jis mauro[ja] kai bulius LKT117(Rs). Pats paleido [kuliamosios] motorėlį, pasiklausė, kaip tasai pukši, vėl sustabdė J.Balt. Pauliui norėjosi sustabdyti radiolą ir pakviesti visus prie stalo rš. 3. padaryti, kad kiek pasiliktų, pabūtų: Tad aš anus buvau sustãbdęs, ans atvažiavo ieškoti [vaikų] Skd. 4. Vkš sulaikyti ką tekantį, plūstantį: Jei nori atsigauti, mes tuoj sustabdysim kraują ir perrišim tavo žaizdas V.Krėv. Sustabdýti ašaras NdŽ. Šaltis sustãbdė upę Grž. 5. sulaikyti kokį veiksmą: Sustãbdo kvapą, klausosi – nieko nebesigirdi J.Paukš. Arterijų spazmai gali atskirose šakelėse laikinai sustabdyti kraujotaką rš. Manoma, kad vilkas gali sustabdyti skrandyje virškinimą sp. Sustabdyti bylą VĮ. Sustabdýti tardymą NdŽ. Sustabdýti derybas NdŽ. Pasaulyje nėra tokių jėgų, kurios galėtų sustabdyti sėkmingą mūsų žengimą į priekį sp. Ans (M.Valančius) čia biškį buvo sutvarkęs, sustãbdęs [girtavimą] Ms. Bet argi mirtį sustabdys vien meilės kupina širdis? J.Marcin. Jis sustabdo kares ligi žemės kraštui SkvPs45,10. Lietų, gaisrą sustabdýti NdŽ. Nesustabdysi bėgančio laiko: vaikas tik trukdo amžių darbus Mair. ║ sulaikyti nuo kokio veiksmo: Šita neganda, šitas sunkumas jį sustabdo tik trumpam rš. Sustabdýk tu bobas įsišnekėjusias! Krš. ^ Tik arklį sustabdaĩ, o žmogaus [nuo blogo darbo] negali sustabdýt Jrb. \ stabdyti; apstabdyti; nustabdyti; pastabdyti; pristabdyti; sustabdyti; užstabdyti

sustabdyti sinonimai

sustabdyti antonimai

Ką reiškia žodis sustabdytojas? Visi terminai iš raidės S.