valkata reikšmė

Kas yra valkata? válkata scom. (1) I, KI534, LsB569, J, Š, TŽI352(Vkš), Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, val̃kata (1), valkatà (2) BS151; MŽ, MŽ507, D.Pošk, N, L, L736,770, Šlč, ŠT259 menk. 1. I, Kos39, ŠT117,149,219 kas benamis, bastosi, bastūnas, perėjūnas: Tai toks válkata žmogus K. Jug visokių senovė[je] buvo válkatų Vž. Jauja nebūdavo rakinama – valkãtos nakvodavo Įsr. Visokių griozdų dar nuo karo stovi, ir válkatų pilni miškai Ant. Visi válkatos teip: ką užgrobiau, tas i muno End. Ponia valkãtų neužkenta Krtn. Šeimininkė pradėjo šaukti: – Kam tu valkatoms dalai bulves! LTR(Užv). Už ko tekės: valkatẽlės bė[ra], žmonių nebliko Bt. Tie bendrabučiai – válkatų peryklos Rdn. Gera, paliks válkata – išeina vyrai válkatums Krš. Toks girtuoklis val̃kata mūsų kaiman atsikėlė Krs. Linksmai buvom, nebuvo girtūklių, nebuvo tokių valkãtų Šv. Buvo tokių jaunikaičių, kur išejo válkatoms, i viskas Yl. Mes tokių valkatų į namus nepriimam BsPIII68. Kas čia šneka su vyreliu, bene koks valkata? A1884,55. Prekymetyje visokių valkatų, vagiušių iš visur prisirenka Žem. Žinau tik, kad jį mažiuką, skurliais suvystytą, atrado girta valkata LzP. | Šunis válkatas liepė šaudyt Ėr. Sako, ka moka už [nušautus] válkatas kates, šunius Bsg. 2. I, KI268, ŠT325, Plv, Sml kas valkiojasi be darbo, tinginys, plevėsa, palaidūnas, nerimtas žmogus: Neina dirbt niekur – abu tokie val̃katos Krs. Tėvai sakydavo [išleisdami tarnauti]: – Metus išbūkit, nebūkit válkatos Vdk. Valkatẽliai tokie – ne daržo, ne nėko Rdn. Vis tiek susiraukusi, válkata – nėko nedirbi Trk. Válkatos bijo žemės – doram, pagaliančiam tik duok Rdn. Daug yr válkatų, kurie be darbo maitinas K.Donel. Tau vienam ta žmona y[ra] graži, o mun atrodo paskutinioji válkata Yl. | Delpinas valkata (Phocaena communis) turi 3 aršinus ilgumo, visas yra plikas Blv. ◊ valkata šniūrininkė F, LBŽ bot. šliaužiančioji tramažolė (Glechoma hederacea).

valkata sinonimai

valkata junginiai

  • nešuliais apsikrovusi valkata
Ką reiškia žodis valkatarna? Visi terminai iš raidės V.