įtvirtinti reikšmė

Kas yra įtvirtinti? įtvìrtinti tr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ 1. VĮ, KŽ pritvirtinti, sutvirtinti: Įtvìrtink kriaunas DŽ1. Į sieną tokie buvo šakaliai jo įtvìrtyti Pin. Gyvenvietėje rastas vienas pasvarėlis ne tik apvyniotas tošim, bet dar ir įtvirtintas į lankelį iš karklo vytelės rš. Vamzdis įtvirtinamas specialiuose spaustuvuose rš. Krumpliaračio įtvirtinamasis sraigtas KlK46,42. | refl.: [Ešerio] kūnas aukštas, kiek kuprotas, apaugęs kietais, gerai įsitvirtinusiais odoje žvynais rš. Tę žalkučiai jau insitvìrtinę ir augs Pv. 2. įrengti sutvirtinimus, sutvirtinti: Prie pilies šliejosi didelis įtvirtintas papilys rš. Senovės gyvenvietės dar skirstomos į neįtvirtintas ir įtvirtintas gyvenvietes rš. | refl. Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Žg, Lk: Vokyčiai buvo miške, priš mišką įsitvìrtinę Krt. Vokyčiai įsitvìrtino vieno[je] pusė[je] Ventos, rūsai – antro[je] pusė[je] Pp. 3. refl. NdŽ paimti valdyti, stipriai laikyti: Prie jūrų reikia įsitvirtinti, sūneli, prie jūrų! V.Krėv. ║ įgyti gerą padėtį, įsitaisyti: Pirminykas neleido jos Salamiesty krautuvėj įsitvìrtyt Slm. Paulius įsitvirtino Projektavimo institute rš. 4. padaryti dvasiškai tvirtesnį, veiksmingą, įdiegti: Kalba įtvirtina tautos kultūrinius pasiekimus KlK27,5. Savo orumą žmogus įtvirtina visuomenei naudingais darbais, doru gyvenimu, kilniais poelgiais rš. | refl.: Pasaulinė patirtis įtikinamai įrodo, kad demokratija neįsitvirtina iš karto sp. Dorybės, kaip teigiamos charakterio ypatybės, formuojasi ir įsitvirtina priešybėje su neigiamomis charakterio savybėmis – ydomis rš. Tik įsitvirtinę bendrinėje kalboje tarmių žodžiai tampa toje kalboje jau esamų žodžių sinonimais rš. | prk.: Prašvito gražios dienos. Anksti tais metais įsitvirtino pavasaris V.Myk-Put. ║ LL269 apibrėžti, pagrįsti. 5. refl. tr. turėti savo žinioje, valdyti: Kurie arklius yr įsitvìrtinę, tu negausi – anų arkliai Žeml. 6. įforminti, patvirtinti teisę: Antvìrtino, tep ir likom prie gudų Pst. \ tvirtinti; aptvirtinti; įtvirtinti; nutvirtinti; patvirtinti; pertvirtinti; pietvirtinti; pritvirtinti; sutvirtinti; užtvirtinti

įtvirtinti sinonimai

įtvirtinti antonimai

Ką reiškia žodis įtviskinti? Visi terminai iš raidės Į.