vamzdis reikšmė

Kas yra vamzdis? vam̃zdis sm. (2) K, K.Būg, NdŽ, vamzdỹs (4) NdŽ, vamzdìs sf. (4) 1. Š, VĮ, FzŽ377, KŽ ilgas, tuščiaviduris, ppr. cilindrinis daiktas ar dirbinys kam nutekėti, nuleisti ir pan.: Vandentiekio vam̃zdžiai DŽ. Lietaus nutekamasis vam̃zdis NdŽ. Guminis vam̃zdis NdŽ. Mediniai vamzdžiai rš. Plieniniai vamzdžiai rš. Stikliniai vamzdžiai rš. Polietileniniai vamzdžiai rš. Tepalo vamzdžiai ŽŪŽ134. Laistymo vamzdžiai rš. Kanalizacijos išleidžiamasis vamzdis PolŽ59. Oro vamzdžių sistema PolŽ51. Vamzdžių kirtiklis GTŽ. Vamzdžiai – pagrindinė vandentiekio tinklo dalis rš. Degtų molio vamzdžių drenažas yra labiausiai paplitusi drenažo rūšis rš. Vam̃zdis užrūdėjo – ir neprabėga vanduo Pln. Vam̃zdžiai eina, tai sunyksta visi pakraščiai (niekas nebeauga) Sdb. Kas dvidešimt penkis trisdešimt metų reik tas vamzdìs išvalyt, išimt Žgč. Lig tvoros eina tas vamzdỹs Snt. Kavolis susuka, padaro vam̃zdį, kapsulę Antr. Vargonų vamzdis N, KŽ. Virškinamasis vamzdis (anat.) Ser. Jis dirbo melioracijo[je], vadžiojo vamzdukùs Bt. Vamzdžiùkas NdŽ. Vamzdeliùkas NdŽ. 2. Lex59, J, Š, LL79, J.Jabl, DŽ, NdŽ šaunamojo ginklo pagrindinė dalis, tūta: Vamzdis yra plieninis, apuolus ir turi išilginę kiaurymę kulkai, sviediniui lėkti rš. Pūčkos vamzdis MŽ319. Velnias apžiojo vamzdį, ė anas (diedukas) – paukšt LTR(Klt). Medžiotojis įsipykinęs išsiėmė sidabrinį piningą, tąjį suskaldęs ir į vamzdį įbėręs … nušovė BsMtII57. Kad šausim, vamzdžiai bus karšti, kad kirsim, kardai kruvini KlvD240. 3. Lex37, Q189, B971, H, CII204, R, MŽ190, Sut, N, I, KI447, K, M, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ pučiamasis muzikos instrumentas, birbynė, švilpynė, dūda: Ant vamzdžio žaidžiu R276, MŽ370. Iš molio padirbtas vam̃zdis dėl piemenų J. Išsuk iš medžio ir mun vam̃zdį Mžk. Bet Žnairiuks, zūbus ištempęs, birbino vam̃zdį K.Donel. Be tų vamzdžių, turėjo piemineliai molio pypynes S.Dauk. Nedėlės dienomis pri vargonų pūtė kokį nor vamzdį M.Valanč. Liaupsinkiat jį būbnais ir šokinėjimu, liaupsinkiat jį strūnomis ir vamzdžiais BBPs150,4. Bei ta afiera buvo vėl atataisyta giesmėmis, vamzdžiais, harfomis ir cimbalomis BB1 Mak4,54. O būbnas ir vamzdis ūžia ausyse jūsų MP125. Žaisdami vamzdžiais, trūbomis SGI40. Lygu būdu ir su tais yra daiktais, kurie skamba, o tačiau gyvatos netur kaipo vamzdis Bt1PvK14,7. Basinis vamzdis (fagotas) LL33. Pučiamas vamzdis (pučiamieji vargonėliai) LL245. Tai tiesūs mano ragučiai, tai bus ponaičiams vamzdučiai JD512. ^ Gyvęsi lobiuose: vyža lobį veši, pirštu duoną rieksi, vamzdžiu gručę srėbsi B178. Balsas kai vam̃zdis OG88. 4. kas tuščiavidurio cilindro formos: Savotiškas jų (nektarinių) liežuvis; jo galas sudaro dvigubą vamzdį, kuriuo nektaras nustumiamas į žiotis T.Ivan. 5. BzF194, KŽ bot. nuodingoji nuokana (Cicuta virosa). 6. takas, kanalas: Ryklės vamzdis E. Gimčių vamzdžiai, kiaušlatakiai E. Klausomasai vamzdis E. ◊ mielių̃ (šnãpšės, urielkos Bdr) vam̃zdis apie girtuoklį: Mielių vamzdis MŽ, MŽ401, N. Nėkas iš ano nėr – šnapšẽlės vam̃zdis End.

vamzdis sinonimai

vamzdis junginiai

  • išmetimo vamzdis, nutekamasis vamzdis
  • Aerodinaminis vamzdis
Ką reiškia žodis vamzdiškas? Visi terminai iš raidės V.