vyriškis reikšmė

Kas yra vyriškis? 1 vyrìškis sm. (2) KGr92, KBII72, K, Š, Rtr, RŽ, NdŽ, KŽ, výriškis (1) NdŽ; PK222, OsG120, R, R250, MŽ, MŽ335, D.Pošk, I, N 1. vyriškosios giminės žmogus, vyras: Vienas vyrìškis tarp moterų DŽ. Veiza, ateita výriškis toks Krt. Vyrìškį jauną užmušė, ką daugį regėjo [po karo] DrskŽ. Výriškis duoda, o motriškos ten a dvi, a trys, a daugiau ema su šake Lpl. Dailiai nusiskutęs atrodo grynas výriškis Pkl. Kap vyrìškis, nespjauna in stikliuką, bet saiką turi Brš. Septyniolikos metų – visas jau vyrìškis Onš. Nekį výriškį satikau LKKIII123(Zt). Dvijai výriškiai pradėjo spragilais kultie Dv. Pirmutini atvažia[vo] zasetiški výriškiai LKK XV285(Zt). Kazoką tik výriškiai šoko dviesa arba vienas, be mergos Šlčn. Tik neišauklėtas vyriškis taip gali su savo viešniom pasielgti! P.Vaičiūn. Moters, kurios nuo pat pradžios marinės kelionės… pasirodė ėsančios silpnesnės už vyriškius, dabar jau galvų nebegalėjo atkelti nuo pagalvio A1884,366. Moteriškip daugest adiežos kap výriškiep Zt. Moterys, eikite, vyriškiai, stokite garbint Dievą užgimusį SGI41. Pirmiaus vyriškis kalbės [maldą], ką teipog moteriškas gali kalbėt [bažnyčioje per sutuoktuves] PK237. Kas ten do vyriškis? S.Stan. Tarpe susirinkusių žmonių buvo vienas vyriškis, nebejaunas Žem. Vyriškia po kluonus baldos (d.) Nm. Jei nebūtų vyriškio, tegul tai dėl meilės Dievo ir artimo padaro noris moteriškė Tat. Urėdas vyriškių (paantraštė) Mž33. Mokykitės…, mergos,… ne stabčiot ūlyčiose, ne trukt ant kelio…, bet kuo greičiaus išeit ižg akių žmonių, o daugiaus vyriškių DP472. Idant ne tiktai moteriškės, bet ir vyriškiai ir kožnas žinotų bei stipriai tikėtų Kristų BPII31. Kas yra vyriškių iš vaikų Izrael, tatai (Švenčiausiąjį Sakramentą) tevalgo BB3Moz6,18. Tris kartus metuose pasirodys visi vyriškiai tavo po veidu Viešpaties Ch2Moz23,17. Bei Judas nudurdinojo visus vyriškius tinai BB1Mak5,52. Jei nupuola peilis – atvyks vyrìškis (juok.) VšR. ^ Kame moteriškė valdo, ten vyriškis klysta M. 2. D.Pošk, S.Dauk, Bsg sutuoktinis, pats: Mano vyrìškis eina J. Výriškis su rūkymu, gėrimu pražuvęs Jd. Kas aprašys dar tą didybę motriškųjų meilės, kurią rodė savo vyriškiams; nesgi išgirdusios jus mirusius ir norėdamos jus regėti, pačios žengė į šventą ugnį ir deginos S.Dauk. Neprastą buvo nusitvėrusi vyriškiùką (gerai nutekėjusi) End. Buvo miręs vyrìškis, nu jis pareina nakčia (ps.) Jnk. Visos mano draugininkės, visos su vyriškiais, tik aš viena jauniškė, viena be vyriškio (d.) Gr. Kod tu buvai be vyrìškio, kod tu buvai be jaunojo, be vyro, be vyro? JD133. Visos mano amžinykės, visos su vyriškiais. O aš viena, vargo diena, viena be vyriškio D82. Oi ar maino ar nemaino [veidelį], bile moteriškė, bile turi sau patieką, kad turi vyrìškį DrskD199. 3. NdŽ, KŽ dramblotas vyriokas. 4. žr. 1 vyriškas 6: Todėlei afieravoju aš Ponui vis, kas augyvę (paraštėje žyvatą) atver, kas vyriškis (paraštėje patinelis) yra BB2Moz13,12.
2 vyrìškis, -ė adj. (2) žr. 2 vyriškas: 1. Kiekvienas vyriškis kūdikis, susilaukęs aštuonių dienų, bus apipjaustomas Skv1Moz17,12. 2. ║ Buvo nupirktas tokias gražus vyrìškis [žiedas] DrskŽ. Vyriškis šlikas (kepurė) LKKXV 279(Zt).

vyriškis sinonimai

vyriškis antonimai

Ką reiškia žodis vyriškumas? Visi terminai iš raidės V.