pirmiaus reikšmė

Kas yra pirmiaus? 1 pirmiaũs adv. K; H, R415 žr. 1 pirmiau: 1. Septyniais šimtais metų pirmiaus iki negimus Kristui S.Dauk. | Aš pirmiaũs negaliu jo priimti, kaip nuo spalio Pgg. Kelkis rytą ko anksčiaus, eik į lauką ko pirmiaus LTR(Lnkv). Juo pirmiaũs, juo geriaus K. 2. Taip ji ir padarė, kaip pirmiaus MPs. Tą teisybę aiškiai patvirtina istorijos, pirmiaus pasakytosios P. Kas iš pirmiaũs turėjo, tas nemirė badu Lk. ^ Tas pirmiaus yra kruopą gavęs VP46.
2 pirmiaũs praep. su gen. žr. 2 pirmiau; prieš: Pirmiaus dešimties metų Žem. Kuri pražydo pavasarėly pirmiaũs visų medelių JV1083,
3 pìrmiaus adv. sup. pirmiausia: Kuriuos visus daiktus jūsų sveikatomus pìrmiaus trumpai parodysime DP144.

Ką reiškia žodis pirmiausias? Visi terminai iš raidės P.