dveji reikšmė

Kas yra dveji? 1 dvejì, dvẽjos num. pl. (4); SD128 du: Dvejì marškiniai K. Dvẽjos žirklės J.Jabl. Dvẽjos pirštinės Š. Dvẽjos knygos K. Toje vietoje jis dvejus metus išgyveno J.Jabl. Dvejus vartus sulaužė Dkš. Dvejõm akėčiom akėja Dkš. Mūs klėtis ant dvejų̃ durų Lp. Dvidešims ir dvejis metus turėjo Ch2Kar8,26. | Mum dabar dveji gyvuliai apžiūrėti (vieni sodžiuje, kiti kolionijoje) Ėr. Negi dvejõm rankom dirbsi Šmn. Stubo[je] dveji langai įdėti J. Jųjų buvo dvejì vaikai (vyro ir žmonos suvestiniai) Mrj. Liko dvẽjos bitės Kb. Dvejùs namus turėjo Vlkv. Žvirblis dvejus vaikus peri rš. Suėjo dvẽjos vištos (dviejų gyventojų) Ėr. Dvejaĩs [ratais] važiuoja Ss. Veža ... mano kraitužį dvejais, trejais rateliais RD1. Dveji jaučiai, du jungu jaučių R216. Dvejais ženklais inženklin BPII162. Dvejos žmonės yra tavame žyvate, ir dvejos žmonės persiskirsis iš tavo žyvato BB1Moz25,23. ^ Dvejos marios ant lanko kaba (kibirai ant naščių) Pn.
2 dvejì sm. pl. (4) žr. dvejokai 1: Aš su dvejaĩs (kailiniais ir sermėga), ir nešilta, o jis su viena sermėgute nesušals! Rdm. Visi jos namiškiai apsivilkę yra dvejais A.Baran.

dveji sinonimai

Ką reiškia žodis dvejinimas? Visi terminai iš raidės D.