plunksna reikšmė

Kas yra plunksna? plùnksna sf. (1) 1. BB3Moz1,16, H, R135, I, K raginis stiebelis su pūkais iš šalių ant paukščio kūno: Padaiga yra mėlyna pradžia augimo plunksnų žąsų J. Raibomis plunksnomis geriausia slapstytis vanagui J.Jabl. Impilas, kur plùnksnas supila Trs. Žalia varna turi plùnksną žalią Rmš. Pūkinės plunksnos E. Plasnojamosios plunksnos E. Visi priegalviai, duknos supjaustytos, plunksnos išleistos Pt. Plunksnomis visad šildys tave brš. Skrybėlaitė buvo su geltona plunksnaite rš. Birs nuo žylelės raibos plunksnẽlės, o nuo manęs kalbelės JV144. Ar tau gailu povelės ar povelės plunksnelės? StnD16. Plunksnužė, plunksnužėlė N. | Plunksnos svoris (sport. boksininko kategorija) EncIV50. | prk.: Gyvenimas – tai balta plunksnutė, vėjo nešiojama V.Krėv. Tas vaikas toks plùnksna (labai lengvas) NdŽ. ^ Pasiėmė kaip plùnksną kokią, parnešė i padėjo Žr. Išgėrė, priėjo prie lopetos, lopetą pakėlė kaip plunksną MPs. Jis tą kardą vėl kai plunksną valdė BsPI105. Jis apkabino mane ir pakėlė į viršų kaip plunksnelę rš. Juozas skrieja kaip vėtra ir taip lengvai suka Oną tarytum plunksnelę rš. Kai varno plunksną (juodai, mėlynai) jį sumušė MŽ. Lengvas kap plunksna Dkš. Balandžio nauda: vėjui plunksnos, vanagui mėsa LTR(Grk). Vištai plunksnos nesunku nešioti Vlkj. Nuog plunksnų gali numanyti, kas par paukštis M. Koks paukštis, tokios ir plùnksnos Krš. Pagal paukščio ir plunksnos LTR(Pp). Paukštį iš plùnksnų pažinsi BŽ530. Blogas paukštis, kuris savo plunksnų nepaneša KrvP(Lk). Koksai paukštis, kursai savo plùnksnų nepakelia Sch92. Kur paukštis lekia, čia plunksna krinta Erž. Devyni gaidį peša, o dešimtam vėjas plunksnas neša KrvP(Trk). Turi kojas, bet neina, turi plunksnas, bet nelekia, turi dūšią, bet ne visados (lova) Jnš. 2. K, Sut plieninė plokštelė (seniau nudrožtu galu žąsies plunksna) rašyti rašalu ar tušu: Kad būtum berašąs buvęs, būtum ir plunksną turėjęs rankoje, o plunksnos kaip tik neturėjai [tuomet] J.Jabl. Ką darysi, ne iš peties darbas – su plùnksna Btg. Plunksna rašoma R. Peilelis plunksnų daromas B. Sėdau greitai už stalelio, paėmiau plunksnẽlę Jnš. Jis padarė tūkstančius įvairių piešinių pieštuku, tušu, plunksnele arba teptuku rš. | Iš plunksnos liejasi ir tai, ko burna nebūtų drįsusi ištarti I.Simon. Ilgesnį laiką buvo man plunksna iš rankų iškritusi (nerašiau) Pt. Kas gali tas rūstas dienas aprašytimano plunksna iš gailesio linksta (neįstengiu rašyti) S.Dauk. Apie razbajystes noriu aš tylėti, nesa plunksna ginas tai rašyti LC1881,23. | prk.: Duok Dieve, idant gabesnė plunksna (autorius, rašytojas) tikriaus ir pritinkiaus aprašytų veikalus mūsų tėvynės rš. ^ Plunksna rašo – grašio prašo S.Dauk. 3. prk. rašytinė kūryba: Kalendorius lieka pritinkiausiu ir geriausiu tarpininku tarp plunksnų ir skaitytojų V.Kudir. Jiemus klajojimus jų ir žodžiu, ir plunksna šviesiai rodžia DP411. Taip ir išėjau į žmones, nuo lazdų plunksnele besigindamas rš. 4. NdŽ pelekas. 5. ilgas, siauras augalo lapas, laiškas: Visos cibulios plùnksnos nugelto Lz. 6. K, LL235 spyruoklė, spiralė: Mūsų laikrodžio menka plùnksna Gl. Visu geriejai pjūkleliai yra iš ziegoriaus plunksnų S.Dauk. Kriauno[je] peilio yra plunksna J. 7. Kl, Krtn grandinės sankaba, sąvara: Lenciūgo plùnksna nulūžo, reik naują pirkti Vkš. Plùnksna nebkieta – greitai atsisega Slnt. Įsek vadelių plùnksną į žąslų grandį Kltn. 8. R278, MŽ372 plūgo kilnojamas sparnas, geležis, reguliuojanti vagos gilumą: Lyses ariant reik pakelti plùnksną Ldvn. Plùnksna reguliuoja vagos gilumą Mrj. Verstuvo plunksna – tai kilnojamas verstuvo sparnas rš. Kai plūgas naudojamas labai sekliam arba giliam arimui, tai patartina verstuvą pailginti plunksna rš. 9. svirties kartis, persverta per pėdžią, permetė: Svirčiai reikės naujos plùnksnos Grš. Svirties plùnksna per vidurį įlūžus Alvt. 10. ko nors plokščioji dalis, viršūnė, spurgas: Rastas tik vienas geležinis įtveriamasis strėlės antgalis. Jo plunksna yra ištęsto trikampio formos rš. Po ietigalio plunksna lygiagrečiai buvęs priglaustas žeberklas rš. Taikiklis susideda iš taikiklio pamato, aukštinio su žymekliu ir plunksna rš. ◊ plùnksnas išnèšti šiaip taip išgyventi, gyvam išlikti: Tiek i tebuvo tų gyvulių – tik plùnksnas išnèšdavo par žiemą, vos gyvi išeidavo Mšk. plùnksnos darbiniñkas (žmogùs) rašytojas: Visi tie lietuvių rašytojai ir dauguma kitų plunksnos darbininkų buvo gimę lietuviai rš. Mėgstu meno ir plunksnos žmones! rš. plùnksnos neìšneša nėra lėšų, galimybių: Mano plùnksnos neìšneša leisti vaiką mokytis Pls. plùnksnos palū́žo pristigo lėšų: Jau mano plunksnos palūžo, kad aš jus leistau moksluosna Nč. vė́jo nešiójama plùnksna lengvabūdis, be nusistatymo: Argi ji gali būti tokia vėjo nešiojama plunksna? J.Dov. víenos plùnksnos labai liesas, sudžiūvęs: Nevaryk pri darbo – víenos anos plùnksnos Krš. žẽmės plùnksna; LBŽ bot. žalčialunkis (Daphne mezereum).

plunksna sinonimai

plunksna antonimai

Ką reiškia žodis plunksnaberis? Visi terminai iš raidės P.