tamsybė reikšmė

Kas yra tamsybė? tamsýbė sf. (1) J, Š, DŽ, tamsỹbė (2) K, Rtr, NdŽ, KŽ, Vlkš, tamsybė̃ (3a), támsybė (1); SD114, SD29, B, H, H175, R, MŽ, I, N, LsB592, M, L žr. tamsa: 1. Ir vadino šviesybę diena, o tamsybę nakti BB1Moz1,5. ║ Trkn, Vkš Nepermatomas tamsybes apšviesdavo tik žaibai Pt. Regėjo, kaip tamsybė gaišt pradėjo RD196. Ant žiemos smarkums su šalčiais vėl pasibaidė, ir ilgų nakčių tamsýbės jau nusitrumpin K.Donel. Tamsybė šviesai priešijos RD196. Jei eisi, tekėsi už manęs, tai aš tave parvesu namon, o kad ne, tai prapulsi nakties tamsybėse BsPIV63(Brt). Ten ją (mergaitę) naktis su lietu ir didele tamsýbe užklupo BM266(Rd). Tokia tamsýbė – nieko nesiregi Str. Tamsýbė nakties – kaip reiks pareit Dbk. Tokia tamsýbė kieme, nieko nesimato – nors ant akį durk Skrb. Dabar vidunaktis, tamsýbė neišpasakyta BM212(Pg). Reik sukti į nakvynę, nu kur: tamsýbė, kur jau, kur aš benuvažiuosu Kl. Suvis naktis apglobė su savo tamsybe mišką TS1903,11b. Saulė pavirs ing támsybes, o mėnuo ing kraują DP14. 2. Tamsỹbė šviesos priešbylis (priešybė) KI499. Tamsýbė šiandiej, labai tamsu Ker. Langus atsitrauk – matai gi, kokia tamsýbė! Mžš. Žiemių langas, tokia tamsýbė Bsg. Mes tei nusibaigsim besipušinėdami tamsýbė[je] (be elektros) [p]Erž.

tamsybė sinonimai

Ką reiškia žodis tamsyk? Visi terminai iš raidės T.