dešimtas reikšmė

Kas yra dešimtas? dešim̃tas, -à num. ord. (4) K, J; SD129, R410 1. → 1 dešimtis: Dešim̃tas numeris DŽ. Vasario dešimtà buvo Brt. Dešimtà diena ji serga Gs. Tik iš dešim̃to sykio atspėjau Gs. Tik po dešimtõs [valandos] jie atsirado Jnšk. Išsiėmė laikrodį – rodė pusiau dešimtą V.Kudir. Dešim̃tą grūdą ta žemė atnešė Grž. Jau nebe dešimtą, jau šimtą kartą jis taip padaro J.Jabl. Onytė dešimtus metus jau eina J.Jabl. Vieną dešimtąją dalį tegavo iš visos tos žemės J.Jabl. O kad mes buvom devyni broliai, dešimtà seselė JD146. Dešimtàsis išsiskyrė mergelę gražiausią JV326. Antras dešimtas (dvidešimtas), trečias dešimtas (trisdešimtas) N. Jėzus užstojo tretį dešimtą metą BPI142. Gimė penkiuose dešimtuosè penktuose metuose Krsn. dešim̃ta n. DP219. 2. Lz prk. kažkelintas iš daugelio: Jau anys dešimtám sakys, kad nekliudyt[ų] Str. Devynias marias plaukte parplaukiau, o šią dešimtą nerte parnėriau StnD24. Pradėjo apsakyt [išgydytasis] dešimtuose miestuose, kaipo jam didžius daiktus padarė Jėzus BtMr5,20. ^ Devyni amatai, dešimtas badas Pd.

dešimtas sinonimai

Ką reiškia žodis dešimtcentis? Visi terminai iš raidės D.