šauksmas reikšmė

Kas yra šauksmas? šaũksmas sm. (4) DŽ 1. SD143,113, Q33, H179, R, MŽ395, K, I, M, L, Š, Rtr, BŽ80, KŽ garsus sušukimas, šaukimas, riksmas: Lig Ilguvai vis dar rėkė [skęstantys], dar vis šaũksmas buvo girdėt Nemune PnmŽ. Perspėjamasis, įspėjamasis šaũksmas NdŽ. Džiaugsmingi minios šauksmaĩ NdŽ. Pagalbos šaũksmas DŽ1. Šauksmas dainuojančių ir šokinėjančių B564. Šauksmas kareivių SD118. Bėdos šauksmas CII1045. Baimės šauksmas N. Mūšio šaũksmas KII155. Veriantis šaũksmas MedŽ109. Pro duslų daugelio balsų gaudimą vienur kitur prasiverždavo moterų klyksmas ir įsakmūs policijos šauksmai V.Myk-Put. Tarp manęs ir jūsų – dūmų debesys, ir neprasimuša mano šauksmas J.Gruš. Veizdėk, kas ten do šaũksmas lauke J. Klyksmai, šauksmaĩ – negal trobo[je] būti! Krš. Kas buvo klyksmų, kas buvo šauksmų̃! Kv. Kai tą žaizdą parrišinė[ja], tai aš jau ligi šaũksmo Rs. Šaũksmas eina ligi stogo (labai šaukia) Skr. Ir dabar tebeskamba ausyse išgąstingas motinos šauksmas rš. Jaučiai per gerai suprato, jog visi tie baisūs šauksmai ir pliauškėjimai ne jiems adresuojami Vaižg. Ka jūs šaukiat šaukiat, gerkles paleidusios, o ka iš to šaũksmo nieko nėr Šmk. Giria skambėjo nuo šaũksmo Jrk41. Ale beveikvisų pusių pakilo šauksmas Kel1862,150. Tai bus čia šaũksmo! Snt. Mano dūšia gird vaisko šauksmą ant šauksmo CII72. Viduj nakties buvo šauksmas: šitai jaunikis ateit, eikiat prieš jį VlnE182. Eš girdžiu šauksmą kaip gimdančios BBJer4,31. Tada šaukė per labai didžiu ir karčiu šauksmu Ch1Moz27,34. | prk.: Adomas pasiduoda skausmo pripildytam sąžinės šauksmui ir nusižudo J.Gruš. ^ Koks šauksmas, toks ir atsiliepimas LTR(Šll). Didelis šauksmas, ale mažas džiaugsmas PPr326(Lnkl). Giminė an džiaugsmo, susiedas an šauksmo LTR(Ds). ║ balsas, galėjimas dainuoti:šiandien turiu gerą šaũksmą, aš tau padainuosiu Jrb. ║ apie paukščių riksmą: Varnų šauksmas Q402. Štai tuojaus visi pulkai, girdėdami šaũksmą, iš visų pašalių susilėkę jam (ereliui) pasirodė K.Donel. Pelėdros šaũksmas nepuikus Smln. Girdėt gervės šauksmas ir lekiančių žąsų klyksmai Vd. 2. verksmas, klyksmas: Kas buvo verkimo ir šauksmo! M.Valanč. Kūdikėlio šauksmas jos širdį nesujudino Ns1857,5. Rado mergelę vos gyvą nuo šalčio ir šauksmo Pč. 3. kreipimasis liepiant, raginant ką daryti: Kad širdis mūsų būtų anąja gera žeme ..., nereiktų mumus teip dažno šaũksmo ir graudinimo DP567. 4. PK21 maldavimas: Malda mano ir šauksmas mano tavęsp teateit Mž472. Jei ... anys manęsp šauksis, tai aš jų šauksmą išklausysiu BB2Moz22,23. O dabar štai šauksmas vaikų Izraeliaus atejo manęsp Ch2Moz3,9. 5. SD404, Sut, I, NdŽ triukšmas. 6. garsas, girdas, žinia: Šauksmas apie karus B564. Šauksmas (viršuje garsas) yra Sodomoje ir Gomoroje didis BB1Moz18,20. Ir išgirsite kariones, ir gerdus (šauksmus) apie kariones BtMt24,6.

šauksmas sinonimai

šauksmas antonimai

Ką reiškia žodis šauksmingas? Visi terminai iš raidės Š.