riksmas reikšmė

Kas yra riksmas? rìksmas sm. (4) DŽ, (2) LKKIII99(Škn) 1. klyksmas, rėksmas, šauksmas: Tai rìksmas, net sienos tempiasi! Dkš. Bėgdami jie vis girdėjo baisų riksmą LTR(Trak). Rìksmą darėm, kėlėm (labai draudėm), ka tik neitų Žal. Kur rìksmas, ten subėga vartai (sargai) J. Karalius, išgirdęs tokį didelį riksmą, klausė, kas tai yr, kad toks riksmas BsMtI185. Ryklys devyngalvis sušuko riksmù: – Nužudei mano du broliu! (ps.) Ūd. Į mūsų riksmą atbėgo žmonių su šunimis J.Jabl. Vaikas verkia su riksmù VšR. Aš paimu, nenoriu duot krėst ant stalo, i riksmẽlis (apie vaiko valgydinimą) Vlk. 2. garsus verksmas: Baisus to vaiko rìksmas! Ėr. 3. triukšmavimas, šūkavimas: Eina riksmas per smegenis, ir tiek rš. [Pirkliai] savo riksmais nuvaiko erelius J.Balč. Studentai su riksmu puolė pro duris laukan Ašb. | Gaisrinė mašina eina su riksmù ir lekia kaip pašėlus PnmA.

riksmas sinonimai

Ką reiškia žodis riksmingas? Visi terminai iš raidės R.