protingas reikšmė

Kas yra protingas? protìngas, -a adj. (1), prõtingas (1) 1. turintis protą, pasižymintis protavimo galia: Ne veltui žmogus jau bando pagauti kitų pasaulių protingų būtybių signalus rš. Tokios atmainos giminių rūstintų kiekvieną protingą sutvėrimą, jei anos nė jokį ženklą buvimo savo nepaliktum S.Dauk. Visi žmonės protingi, tik ne vienodai išmintingi rš. 2. H, SGI132, BtMt11,25, N, K, I kuris turi daug proto, išminties, galvotas: Paskuo protingèsnis daros žmogus, t. y. paskuo protas teeita J. Ka būtų prõtingas, taip nedarytų Krš. Pasiėmė protìngas vyras beprotę – by tik jauna Trk. Lai būna devynioms nosėms, by protingas Šts. Ana yra protìnga – su protu Vlkš. Prõtingas vedė[ja]s, o durnai dirbo Rdn. Prõtinga žmonelė Grz. Parvedžiau šeštą [pačią] dideliai protingą, – vertė šeimyną ir vyrą už nieką JV939. Lėkė kulkelė kaip sode bitelė par protingą galvužėlę, par mirštamą širdelę JD1142. Nor jis mažas nedidelis, bet labai protingas KrvD224. Tas geras daiktas durnam yra nė po kam, o protìngui yra naudingu daiktu PP41. Protingi ir geri ūkininkai, rods, tą iškadą mato K.Donel1. Gediminas buvęs labai narsus ir didžiai protingas rš. Užteks ginčytis, sutinku, vienas turi būti protingèsnis Jnš. Karvojėlis dymnasis, svočia protingoji JV707. Idant būtų išmintingas, protingas, hadnas visam darbui BB2Moz35,31. ^ Geriau su protingu pamesti, negu su durnu rasti Dgl. Geriau pasiklausyti vieno protingo, nekaip dešimties kvailų KrvP(Bt). Kas turtingas, tas ir protingas Sim. Geriau būti protingam, nekaip turtingam KrvP(Zr). Durnius nesupras, protingas nėko nesakys LTR(Krtn). Su durnu du turgu, su protingu – nė vieno LTR. Ir durnius kartais protingus apgauna KrvP(Prn). Esame kvailų išgirti, o protingų išjuokti KrvP(An). Kvailys mėto, protingas pakelia Tr. Gerai gražus rėdyt, o protingas mokint Vrn. Ir kiaulė protinga šeimininkauti, kol pilnas aruodas Erž. protìngai adv. I, K; Vln42, Bt2Ptr1,16: Tiktai mane motinėlė protingai mokino BsO163. 3. rodantis gerą nuovoką, protą: Protìngas senumas (amžius) KII127. Protìnga mintis NdŽ. Reikia jam sakyti kokiuos protingus žodžius A.Baran. Galva kaip avino, nors sienas pramušti, bet ne žodį protingą išgirsti KrvP(Žb). 4. saikingas, nuosaikus: Geria stiprių gėrimų daugiaus, nekaip miera protinga A.Baran. Protìngas arklys (ramus, nesispyrioja, duodasi kinkomas, gerai dirba) NdŽ. protìngai adv.: Vis protìngai, vis pamaži nusitverkite darbus K.Donel. Protìngai dirbti NdŽ.

protingas sinonimai

protingas antonimai

protingas junginiai

  • labai protingas veiksmas, ne itin protingas
Ką reiškia žodis protingumas? Visi terminai iš raidės P.