čėsas reikšmė

Kas yra čėsas? čė̃sas (sl.) sm. (2, 4) žr. laikas. 1. trukmė, tos trukmės tarpas, matuojamas amžiais, metais, mėnesiais, valandomis ir pan.: Juk dar čė̃so yr, ir mes atliksime darbus K.Donel. Jis ilgą čė̃są prie mūsų buvo K. Žirgai juodbėrėli, visą čėsą mylėjau, abrakėliu pašėriau JV218. Čėsą duomi, pakentėju, palaukiu, palūkėju R149. ^ Čėsas moka, ne tavoras Skd. 2. ppr. pl. amžius, periodas; gyvenamasis laikotarpis: Taip buvo per čė̃sų čėsùs Kp. Senais čė̃sais to nebuvo Gs. Ir šiuos čėsuos, nors žemė arklais nugaląsta, daug Puntuke ąžuolo kelmų tebepūsta A.Baran. Saulė bei ... dangus ... tarnau[ja] per čėsus Mž201. Ir platinsite po visus čėsus Mž332. Rudens čė̃są sulaukusi, šunis lojant išgirdusi, bėg prie lango greitai JV950. Juk žinai, koks kūds daugsyk pavasario čė̃sas K.Donel. Žiemos čėsas S.Dauk. Čėsas buvo labai šiltas, taip jog stikliorius sukaito BM201. Čė̃sas ant dabar, o laikas ant visados J. ^ Koks tėvas, toks ir vaikas, koks čėsas, toks ir laikas Krš. 3. žmogaus amžiaus dalis, metai: Jis buvo gero čėso (nebejaunas) Ėr. 4. kuriam nors veiksmui numatytas, nustatytas, skirtas metas, terminas: Jau čė̃sas eiti gulti Tv. Čė̃sas dukrelei su sveteliais kalbėti JV365. Javelius nuvalyt prisiartino čė̃sas K.Donel. Jau jam ir per čėsu, ne tik čėsas Lp. Bet po čėso pati pagimdė sūnų BsPI97. Už čė̃so užkvietė svečius ant sodvos J. Į patį čėsą R418. Aš ... atlankysiu, kada mano čėsas atlankymo bus BB2Moz32,34. ^ Ik čėsui puodas vandenį neša PrLXVII8. 5. apibrėžtas tam tikras metas, momentas: Tuom čėsu rūtelės žydėjo JV478. Pats tikrasis čėsas R418. Jau dabar ne čėsas močiutei draust JV947. Ne čėsas kurtą lakint, enti (einant) medžiot B. Ateik tuo pačiu čėsù (atpuldamas) Grž. 6. valanda: Jau aštuoni čėsaĩ Aps. Šviesybė ... mažą valandą (čėsą) pas jus yra BBJn12,35. Pasakyk, kiek čėso (kuri valanda)? Trgn. 7. atliekamas nuo tiesioginio darbo metas, poilsio metas, laisvalaikis: Dabar neturiu čė̃so važinėti miestan Lkč. Nėr ma[n] čėso sode uliavoti JV481. Čėso turiu R28. ^ Be laiko nebus čė̃so (nebus kada) Grž. ◊ be čė̃so per anksti: Be čė̃so nabagas paseno Ėr. kurìs čė̃sas seniai: Jau sutemė, jau kuris čėsukas (senokai) Lp. prie (pie) čė̃so bū́ti turėti greit gimdyti: Jo pati bùvo pie čė̃so, nieko nedirbo Vn.

čėsas junginiai

  • Algimantas Česas
Ką reiškia žodis čėsep? Visi terminai iš raidės Č.