užtrukti reikšmė

Kas yra užtrukti? 1 užtrùkti K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. intr. tam tikrą laiką vykti: Dar tai valandą užtruks R28, MŽ37, N. Šis mūsų vizitas neužtruko ilgai LKXIV487. Darbas prasideda kiekvieną rudenį, kai iš laukų atvežami pirmieji grūdai, ir užtrunka vos ne iki pavasario, kol jie galutinai išvalomi ir išrūšiuojami rš. Regėjimas, kurį šis reg, ilgai užtruks BBEz12,27. 2. intr. pasidaryti ilgesnės trukmės: Užtruks tekėjimas sulos, o medžiui didžiai [v]odys S.Dauk. Jeigu kada nepagada užtrùkdavo, tada ilgai [šienapjūtė] Šln. Todėl ir ankstybas lytus tur užtrukt, ir nei joks vėlybas lytus neužeit RBJer3,3. Priėmimo procedūra užtruko, laukti saulės atokaitoje buvo net malonu rš. 3. intr. impers. praeiti tam tikram laikui: Šimtą metų užtruko, kol pastatė korabių I. Pas mus ilgai užtruñka, kol laiškus gauname Stak. 4. intr. SD1209, SD225, H156, R, MŽ, Sut, P, Lž, Žr, Pln, Kv, Stdk, Dkš užsibūti, užgaišti: Ažutrunku, apleidžiu SD1113. Užsiliekmi (paskutinis), užtrunku R95, MŽ124. Kur užtrukaĩ taip ilgai? J. Ilgiaus neužtruk, kai tit tris dienas Sln. Tris dienas keliui užtrukau N. Kad ilginius [šiaudus] krės, da daugiau užtrùks Nv. Užtrùkom arti pirmos valandos Grž. Bais ilgai ažtrukaũ, jau ir vakaras atejo Lel. Kiek kartų buvo pas mane ilgiau užtrukęs, tiek kartų kiaulės į žirnius ar bulves buvo suėjusios ar kuri visai dingus Mš. Velnias žino, kiek mes ten užtrùksam End. Gaspadoriau, apsisuk, o kad eini, neužtrùk JD144. O jūs, svotai, kur buvot, kur buvot? Kur tep ilgai užtrùkot, užtrùkot? (d.) Str. Ei išbars išbars mane motynėlė per ilgai užtrùkus, namo neparėjus LB14. Šitame paviete magistras bei kunigaikštis užtruko dvi dieni A1883,101. O jam užtrunkant, sugavo anie vyrai jį ir jo moterį BB1Moz19,16. O nenusigąsk nei sylvartuok, jei kuo užtrukai tingėjime savo MP96. | Jeigu laiškas neužtrùks ilgai kely, tai ji ma[n] greit parašys Stak. 5. intr., tr. Sut užgaišti, uždelsti, suvėlintipadaryti: Užtrukaũ atsakyti DŽ1. Su pietumi užtrùkom GrvT50. Bars manę motynėlė, ką užtrukau vandenėlio KrvD26. N'užtruk, karaliau dangiškas! N'užtruk lankyt šalis visas Ns1832,6. Neužtrukiat, broliai, seserys, manęs skaityti Mž9. Idant galėtų nusiduoti malda, kuri užtrukoma stojas veizdint ant mūsų nevertystės MT87. To pasaulio rūpesčiais apsipainioję užtrùko Viešpaties pavadinimo DP275. Neužtruks Viešpatis žadėjimą savo, bet kantriai laukia drin mūsų …, idant visi sugrįžtų gailėjimop DP569. Tačiau neužutruk su anuo raupsuočiu šaukt jop MP76. Kursai vaikščioja pagal valios jo o niekad neužutrunka ant padėjimo jamui MP72. Čia veizdėk ant tavo stano pagal dešimties prisakymų… Jei kurį pažeidei žodžiais ir darbais, jei ką pavogei, užtrukai, pagadinai ir iškadą padarei Vln29. Kad medeliui jau sprogsta, negal vasara užtrukti brš. ^ Nori užtrukti, tai skubinkis M. | refl. impers.: Ilgai eina, su tais laiškais užtruñkas Krš. 6. intr. užsikirsti: Bekalbėdamas užtrukti N. 7. intr. užsilaikyti, užsiturėti: Kvapas jam užtrunka N. \ trukti; ištrukti; nutrukti; patrukti; pritrukti; sutrukti; užtrukti

užtrukti sinonimai

Ką reiškia žodis užtruktinis? Visi terminai iš raidės U.