regėjimas reikšmė

Kas yra regėjimas? regė́jimas sm. (1) → regėti: 1. Sut, N, K, M, Nč Mislijo saviej, ar čia sapnas, ar tikras regėjimas BsMtII108. Geras žmogus buvo, aš jį pažinau iš regė́jimo Švnč. Į grieką nečystatos trauk regėjimas daiktų gėdingų brš. Buvo mergos ir jaunikiai kūno ir širdies neįžagtos, ir linksminas nū ižg regė́jimo Dievo DP535. 2. Blv, E Jo atmintis ir regėjimas buvo visai sumenkę P.Cvir. Motinai labai susilpnėjo regėjimas J.Dov. Negalimas daiktas, kad tas pats tepalas vienai akiai duotų nuostabų regėjimą, o kitai amžiną tamsybę J.Balč. Regė́jimo organas NdŽ. Regė́jimas akies slobsta Rod. Nusilpnino muno nervas regė́jimo Žeml. Biškį trumpo regė́jimo ans tebuvo Lkž. Giltinė įeit per tuos langus mūsų, tai yra per pajautimus mūsų: per regė́jimą, girdėjimą, palytėjimą, gardėjimą, arba paragavimą, ir pauostymą ing širdį mūsų DP202. 3. → regėti 4: Pabūklas tolimo regėjimo I. Žiūronų, toli regėjimo išmintis R325. Regėjimo klecius R. 4. akys, žvilgsnis: Kreipk manęsp tavo regėjimą SGII7. 5. reginys, vaizdas: Gamta vaizduojama ne kaip prisiminimas ar regėjimas iš tolo, bet lyg tuo momentu jaučiama rš. Motina persigando nuo tokio regėjimo ir perstojo verkus (ps.) Brt. 6. MP99, SD396, Q219, H180, R, K, FT tariamas reginys, vaizdas; vizija: Tikrovė virsdavo apokalipsiniais regėjimais ir netekdavo realaus turinio J.Gruš. Tavo sapnis ir tavo regėjimas, tau bemiegant, iš to radosi BBDan2,28. Tikėjose regėjimą regįs VlnE156. Danielis regėjo ir apreiškė … karaliui regė́jimus galvos jo DP537. O anys pažino, jog regėjimą regėjo bažnyčioj Ch1Luk1,22. Ir pasirodė Povilui naktį regėjimas GNApD16,9. Aš eisiu veizdėtų tą didį regėjimą, kodėlei krūmas nesudeg BB2Moz3,3. Niekamui nesakykite to regėjimo SE57. ◊ tuo regė́jimu 1. tuojau pat, bematant: Ka užtepė moste, ta tuo regėjimu suskis nunyko Vkš. Leidos (bėgo) tuo regėjimu, tiek aną ir bematėm Šts. 2. DŽ, Užv sakoma, kai kas staiga dingsta iš akių, daugiau nebematyti: Tuo regėjimu ir nebeparejo plaukęs[is] – nuskendo Šts. \ regėjimas; apregėjimas; atsiregėjimas; nuregėjimas; paregėjimas; perregėjimas; praregėjimas; priregėjimas; suregėjimas

regėjimas sinonimai

regėjimas antonimai

Ką reiškia žodis regėsena? Visi terminai iš raidės R.