žvilgsnis reikšmė

Kas yra žvilgsnis? žvil̃gsnis sm. (2) BŽ507, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, žvìlgsnis (1) NdŽ, LKKIII100(Škn); LsB373, Rtr, žvilgsnỹs (4) Rtr, KŽ 1. įdėmesnis pažiūrėjimas, pažvelgimas: Tėvo akys žvelgė plačiai, ir sūnus pabūgo to balto, nemirksinčio žvilgsnio M.Katil. Seku klaidžiojantį mamos žvilgsnį ir matau – įsminga jis į langą V.Bub. Ir viskas apkarsta, ir žvilgsniai atšimpa A.Mišk. Neapsakomas kalnų grožis pavergia žvilgsnius P.Cvir. Mažoji sesutė, nepakėlusi jo žvilgsnio, nubėga prie motinos J.Mik. Visos mergos lėpo nuo jo žvilgsnio P.Trein. Pirmas žvil̃gsnis į marčią, kas tokia Rdn. Yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą: ištartas žodis, kontekstas, intonacija, žvilgsnis, judesys, veido mimika J.Marcin. Nuo mano tėviškės kreipiant žvilgsnį į rytus ir pietryčius, miškai artėja V.Myk-Put. Iš pirmo žvilgsnio paprastas uždavinys pasirodė labai sunkus LKXIX92. Ar galima pamilti žmogų, kol jo nesupranti? Iš pirmo žvilgsnio? J.Avyž. Stasius, į jį visiems susmigus žvilgsniams, ilgai muistėsi, o paskui paaiškino J.Ap. Žvilgsnis užkliuvo už nebejauno vyriškio J.Mik. Paskutinis žvil̃gsnis į tėvo lašinius Snt. Žvilgsnį mesk ir į mane Šd. Turė[jo] suprast, ka žvil̃gsnį gražų užmeti – i mislija: „Aš patinku“ Jnk. Kur tik nukelsi žvil̃gsnį, visur apleistà Vvr. 2. ŠT225 pažvelgimo išraiška, įžvelgimu reiškiamos emocijos: Aštrus žvil̃gsnis NdŽ. Lipšnus žvil̃gsnis Sr. Akys dangiškai mėlynos, minkštos, žvilgsnis nuolankus J.Mik. Ūmai jis plieniniu žvilgsniu pervėrė Antaną A.Vaičiul. Ir taip jis perskrodžia savo aštriu žvilgsniu lyg kokiu prožektorium visą minią V.Myk-Put. Povilas retkarčiais užmesdavo pavydų žvilgsnį į rūpestingus bendrakeleivius J.Avyž. Kakta lyg patinus, žvilgsnis paklydęs, niekur nesuranda atsparos taško I.Šein. Norėjo pasislėpti nuo įdėmių žvilgsnių LzP. Kelias akimirkas sunkiai alsuodami ėmėsi įsiutusiais žvilgsniais J.Avyž. Iš žvil̃gsnio, iš kaktos į tėvą [panaši] Varn. I toks panašumas, akių žvil̃gsnis – motina, i gana Jrb. Kai kurie paukščiai turi nuostabiai aštrų žvilgsnį P.Slavėn. Šuns žvilgsnis įkalė jį į žemę kaip baslį J.Mik. Įsmigo man širdin tarsi aštrus erškėtis mergaitės žvilgsnis neapsakomai gražus J.Aist. Pasitiks ten šešurelis su rūstais žvilgsnẽliais (d.) Dsn. | prk.: Vidun pro langiuką vis šviesesnius žvilgsnius leido auštanti diena J.Paukš. ^ Akimi dangų matavo, žvilgsniu žaibus gimdė KrvP(Ašm). 3. ŠT224 prk. požiūris: Ir nauju žvilgsniu žvelgi į tas bevardes kaimo kapinaites su nykstančiais kauburėliais rš. Mūsų žvilgsnis slysta į dabartį ir ateitį A.Mac. Ir lenkai kunigai tuo žvilgsniu ne be nuodėmės J. Matulaitis. Į tą buitį, painius jos santykius ir nukrypo išmintingai aiškus rašytojos [Žemaitės] žvilgsnis rš. Ironija – tai žvilgsnis į save iš šalies rš. 4. LTII190(P.Aviž) prk. atžvilgis: Sodžius visais žvilgsniais švaresnis už miestą Vaižg. Lietuvių menas dailės žvilgsniu stovi kone pakaktinai aukštai Pč. 5. ŠT206 reginys.

žvilgsnis sinonimai

žvilgsnis junginiai

  • pirmas žvilgsnis, įdėmus žvilgsnis, žvilgsnis vogčiomis
Ką reiškia žodis žvilgsoti? Visi terminai iš raidės Ž.