žara reikšmė

Kas yra žara? žarà sf. (4) BŽ513, LVIV691, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ 1. D.Pošk, M, Š, Rtr, ŠT184, LTEXII472, LKAI183-184(Žr, Rt, Klm, Žlp, Skdv, Trg, Stč, Grnk, Švnč, Vvs) padangės švytėjimas rytą ar vakare: Ką tik žarà dygo, kaip atsikėliau J. Jau aušta, žarà patekėjo Krkl. Jau švinta rytmetinė žara ir nieko nelaukdama teka diena LzP. Žarà ant dangaus, ir kelsma Varn. Pradeda aušti, žarà an dangaus, leidamos [dirbti] į dvarą Krš. Pusė dangaus dar švietė vakarų žara, bet parke šešėliai tirštėjo V.Myk-Put. O žara – kaip krauju nulašinta skraistė J.Sav. Žara pakilo, ir atsikėlėm Gr. Žiemiuose pradėjo nykti silpna saulės žara V.Piet. Vakarų dangus pažaliavo, tik žara, perpus apiblukusi, pasitraukė žiemių pusėn M.Katil. Vakarinė žara temo temo – niekaip nesutemo Žem. Jau dienos žarà randas Rsn. Žarà ka raudona, ka raudona, būs lytaus Varn. Vaikai, kelkiat, jau žarà užsiėmė LKT103(Klm). Aušo, žarà į langus įspindo Šts. Šiaurės žara IM1864,37. Tarp tamsiai žalių eglių vakarais pasirodydavo žara ugnėtai raudona I. Aš lauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka Neris su žara rš. ^ Sietynas žaro[je], kumelė vejo[je] Erž. ║ laikas rytą ar vakare, kai padangė švyti: Kelkimės, jau žarà Ds. Daba mėnuo tik žarõ[je] tepateka Krž. Vasarą maždaug šviesu nu žarõs BM305(Pvn). Saulė šį vakarą nusleido in raudoną žãrą Dgč. Tėvas su žarelè išvažiavo iš namų Ds. 2. LKAI185(Kin) žarija: Daug žarų̃ pečiuje J. Jau įdėjau žarų̃ J. Žãros raudonos, daug pridegė, bus šil̃ta Kr. Svildant kiaulę reik pažarinti šiaudus, žaràs sukelti Ggr. ║ kibirkštis: Par skūnią parleka tokia šviesa, tįst tįst, i žarõms išbiro Prk. Žarà leka iš uodegos kaukuo lekant, kaip abrūsas Šts. ║ fejerverkas: Po tam dar kitokios ugningos žaros išprovytos tapė, ir tada šventė ant galo buvo TP1881,36. 3. FrnW judėjimo kryptis: Gudai į karę prieš lenkus traukė keturiomis žaromis S.Dauk. Tuodu Lietuvos kunigaikščiu, savo kareivius į žaras parskiedusiu, traukė kariauti kunigaikštystos Polocko S.Dauk. ║ riba: Upelis toje vietoje, kriste tikšdamas nuo skardo kalno, neturėjo užbrėžtos žaros ir aptvindavo dažnai lankas A1885,315. 4. pulkas, būrys: Kareivių žara D.Pošk. ◊ žarõs dúoti barti: Dãvė žarõs ir Vilniaus valdžiai Rk. žarõs gáuti būti baramam: Jau, marod, gáusi žarõs, kad teip ilgai neparėjai Jrb. Visi liūbam gáuti žarõs [už vaiko nežiūrėjimą] Šv. žarõs matýti kentėti, vargti: Jis i nelabai buvo tikęs – ta žmona mãtė žarõs Jrb.

žara sinonimai

Ką reiškia žodis žarai? Visi terminai iš raidės Ž.