abrūsas reikšmė

Kas yra abrūsas? ×abrū̃sas (brus. aбpyc) sm. (2) 1. SD314, J, Kal rankšluostis, skarinis: Duok abrū̃są burnai nusišluostyt Dbk. Marčios pilnos skrynios abrū̃sų Kp. Ausim, sesutės, abrūsùs, leisim broliukus į Prūsus Slč. Su abrūsė̃liais langužius šluostė JV844. ^ Koks ten jų šniūras (lauko rėžis)siauras kaip abrū̃sas Rm. Viduje abrū̃sai, o lauke galai (sijos) Sim. Nusiprausiau ne vandeniu, nusišluosčiau ne abrūsù (rasa, saulė) BsM24. 2. siauras žemės rėžis: Pilni laukai abrūsų Rm. Galulaukėj viso sodžiaus abrūsė̃liai susieina Grž. 3. gaidžio ar vištos pakaklės pakabučiai: Gaidžio didelė skiauteris, o dar didesni abrū̃sai Pnd.

Ką reiškia žodis abrūsinis? Visi terminai iš raidės A.