akmeninis reikšmė

Kas yra akmeninis? 1 akmenìnis, -ė adj. (2) 1. SD82 iš akmens ar akmenų padarytas: Kirvelis akmeninis J. Akmenìnis butas K. Akmeninis indas LL54. Seniausiuose žmogaus urvuose mes aptinkame akmeninių įrankių ir akmeninių ginklų rš. Rūpi man ... akmeninis tiltelis TŽI239. Pas jus kalnai akmeniniai JV311. Statysime akmeniniùs diendaržius, tai reiks daug akmenų̃ Kp. Visame Žemaičių pašalyje akmeninio grunto niekame nėra randamo S.Dauk. Akmenìnis kelias (plentas) KI683. 2. kuris akmens pavidalo: Akmeninė druska KII206. 3. Lkv skirtas akmenims vežioti: Pro mus eina akmenìnė ir žvyrinė mašina Kbr. 4. prk. negailestingas, nejautrus, kietas: Akmeninės gatvės, akmeniniai namai, akmeniniai ir žmonės T.Tilv. Likimas mano kietas, akmeninis Vd. 5. prk. tvirtas, atsparus: Pasidarydavo akmeninis, kai jam po kojų pasipainiodavo pagunda rš. Šis akmeninis žmogus niekad nesilenkė ir nepasidavė rš. ◊ aliẽjus akmenìnis; LL95 nafta. akmenìnis erẽlis; N zool. kilnusis erelis (Aquila chrysaëtos). akmenìnė kiáunė; N zool. naminė kiaunė (Martes foina). akmenìnė širdìs (kieno); akmenìnės širdiẽs negailestingas, nejautrus: Gal jo akmenìnė širdìs, kad nė kiek nesusigraudino Gs. Jo boba akmenìnės širdiẽs Skr. akmenìnę šìrdį turė́ti būti negailestingam: Ji akmenìnę šìrdį tùri Grž.
2 akmenìnis, -ė smob. (2) Pš akmenų skaldytojas: Akmenìnis kala akmenų skyles (sprogdinant paraku) Pl.

akmeninis sinonimai

akmeninis junginiai

  • akmeninis bordiūras
  • Akmeninis ariokarpas
Ką reiškia žodis akmeninkas? Visi terminai iš raidės A.