aida reikšmė

Kas yra aida? 1 aidà sf. K.Būg aidas, skardas: Aida, atsiliepdama uolose, didinas ir skyst S.Dauk. Aida suskambės visose kertėse ir visuose užkampiuose brš.
2 áida sf. (1) Rod išdykėlė: Neklauso, pykdo kitą – tikra áida Ds.
3 aida (neol.) sf. gaida: „Lietuvos aidos“ Vd.
4 aidã (plg. rus. aйдa) interj. dui, braukš (greitam judėjimui žymėti): Sukrito visi vežiman ir aidã dainuodami iš visos gerklės Vj. Jis tik aidã per krūmus, tiekumatė Rdm. Tik užsėdo ant arklio i aidã (greit nujojo), nė pamatyt nespėjau Rš.
5 áida interj. kartojant nusakomas lingavimas, supimasis: O kad jis eina – áida, áida, áidada Lnkv. Ši vakarą [varmai] kokiais būriais čiulkinį grūda, žiūrėkit – aida, aida! Žem.

aida junginiai

  • Aida Ndoci, Aida Šimkaitienė
Ką reiškia žodis aidai? Visi terminai iš raidės A.