apčystyti reikšmė

Kas yra apčystyti? ×apčỹstyti tr. 1. R, K apvalyti, apšvarinti: Jo krau[ja]s mus apčystijo Mž262. | refl. J: Svečiai atvažiuoja, apsičỹstykit Trgn. Ir apsičystykit, ir apmainykit drapanas jūsų BB1Moz35,2. 2. apvogti: Šiąnakt mum apčỹstijo Jnšk. 3. padaryti dorą, skaistų: Tu esi ugnimi... ir meile, širdis apčỹstijančia DK161. \ čystyti; apčystyti; iščystyti; nučystyti; pačystyti; perčystyti; sučystyti

Ką reiškia žodis apčėdyti? Visi terminai iš raidės A.